Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Υπηρεσίες Διαχειριστικής Επάρκειας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΥπηρεσίες > Υπηρεσίες Διαχειριστικής Επάρκειας
H εταιρεία μας προσφέρει ταχύτατες, ολοκληρωμένες και υψηλής αξιολόγησης από τους Πελάτες και Φορείς Πιστοποίησης υπηρεσίες Διαχειριστικής Επάρκειας.

Ειδικότερα, το Σύστημα Διαχείρισης Έργων που έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε στους πελάτες μας είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς ενοποιεί τα κριτήρια της Μεταβατικής Περιόδου όπως αυτά προβλέπονται από το Νομοθετικό Πλαίσιο και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, η συμμόρφωση με το οποίο θα είναι υποχρεωτική μετά το τέλος της Μεταβατικής Περιόδου. Με τον τρόπο αυτό σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από την αρχή του έργου ένα πλήρες, ενιαίο και λειτουργικό Σύστημα που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Φορέων στα πλαίσια της Επάρκειας.

 

Τα κριτήρια για τη Διαχειριστική Επάρκεια για τη Μεταβατική Περίοδο φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

 
 
Η προσέγγισή μας για το σχεδιασμό ενός πλήρους Συστήματος Διαχείρισης Έργων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
 

Η μεθοδολογία την οποία ακολουθούμε είναι η εξής:

1)    Διάγνωση και καταγραφή της υπάρχουσας τεκμηρίωσης του Οργανισμού με βάσει ειδική λίστα ελέγχου (check list).
2)    Ετοιμασία και παράδοση ενός πλήρους Συστήματος Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων που καλύπτει τις απαιτήσεις της Μεταβατικής Περιόδου και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008.
3)    Υποστήριξη στη συμπλήρωση του Φακέλου – Αίτησης και στη σύνταξη όλων των απαραίτητων αποφάσεων.
4)    Υποστήριξη κατά τον έλεγχο του Φακέλου από την αντίστοιχη Ε.Υ.Δ.
5)    Σχεδιασμό και παράδοση ενός εύχρηστου εργαλείου διαχείρισης έργων σε ηλεκτρονική μορφή για την παρακολούθηση των βασικών στοιχείων κάθε έργου και του συνόλου τους σε ενιαία μορφή, εξαιρετικά χρήσιμου για τη συνεπή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
6)    Παροχή ενός πρωτοποριακού Συστήματος Διαχείρισης Προβλημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων και εκκρεμοτήτων για όλο τον οργανισμό.
7)    Υποστήριξη στην εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Έργων μέχρι και την Πιστοποίηση του Φορέα με υποστήριξη στην εφαρμογή του Συστήματος, εκπαίδευση του προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, επικοινωνία με το Φορέα Πιστοποίησης και υποστήριξη κατά την επιθεώρηση.
8)    Αποτύπωση Διαδικασιών με εύληπτα διαγράμματα ροής αντί των δυσνόητων και κουραστικών κειμένων.
9)    Υπηρεσίες εγκατάστασης Συστήματος Ποιότητας για πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 με χαμηλό κόστος.

H σημαντική εμπειρία μας στο σχεδιασμό και κυρίως στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και ειδικότερα Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας τα τελευταία δύο χρόνια σε πάνω από 100 Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς εγγυάται την ταχύτατη και χωρίς προβλήματα επιβεβαίωση της Διαχειριστικής σας Επάρκειας. Στους φορείς που υλοποιήσαμε ή υλοποιούμε έργα επάρκειας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Ν.Π.Ι.Δ μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου κλπ)
  • Νοσηλευτικά Ιδρύματα (π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγ. Ανδρέας)
  • Υγειονομικές Περιφέρειες (π.χ. 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
  • Κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων (44 Διευθύνσεις – Φορείς του ΥΠΕΧΩΔΕ)
  • Περιφέρειες (π.χ. ΕΥΔ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο περιελάμβανε την υποστήριξη 11 Φορέων της Περιφέρειας)
  • Νομαρχίες
  • Δήμοι, κλπ
Yπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Για την Αθήνα, τη Νότια Ελλάδα και τα Νησιά:        Γιώργος Βάβουλας (Τηλ.: 210 6216997-8)

Για την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα:                        Πασχάλης Τσιρογιάννης (Τηλ.: 2310 554968)

 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο της Διαχειριστικής Επάρκειας πατήστε εδώ.
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων