Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών
Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών
Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται στην αποδοτικότερη οργάνωση των προμηθειών, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της αξιολόγησης Προμηθευτών Υπηρεσιών και Προϊόντων. Με απλά και κατανοητά παραδείγματα παρουσιάζονται σύγχρονες μεθοδολογίες, όπως: η 'Προσέγγιση Ολικού Κόστους', η 'Ανάλυση Αξίας', η μέτρηση της 'Ποιοτικής Αξιοπιστίας', η 'Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης' των προμηθευτών καθώς και το αποδοτικό Οικονομικό και Λειτουργικό Audit του τμήματος Προμηθειών, μέσω κατάλληλων δεικτών και σύγχρονων εργαλείων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Στόχος Σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του συστήματος προμηθειών και να κάνουν χρήση σύγχρονων εργαλείων, προκειμένου να επιτύχουν μείωση του κόστους και επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών.

Σε ποιους απευθύνεται
 • Στη Γενική Διεύθυνση
 • Σε Στελέχη Προμηθειών
 • Σε Στελέχη Logistics
 • Στον Υπεύθυνο Προσωπικού
Ενότητες Σεμιναρίου

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

 • Σύγχρονες Στρατηγικές Αγορών
 • Διαδικασία αγορών - Κρίσιμα Σημεία
 • Έρευνα Αγοράς
 • Global Sourcing
 • Δημιουργία και Διαχείριση Βάσης Προμηθευτών
 • Προγραμματισμός Αγορών
 • Οργανωτική δομή Προμηθειών

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

 • Κρίσιμα σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε σύμβαση
 • Κρίσιμα σημεία μιας Διεθνούς Σύμβασης
 • Η Διαχείριση των Claims
 • Η Διαχείριση των Συμβάσεων Έργων

3. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ:

 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους (Total Cost Approach)
 • Ανάλυση Αξίας (Value Analysis)
 • Κόστος απόκτησης - Κόστος Κύκλου ζωής
 • Επιλογή αγοράς ή Leasing
 • Κρίσιμα σημεία για τη μείωση κόστους προμηθειών
 • Διαχείριση Χρηματιστηριακών Υλικών

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:

 • Διαδικασία αξιολόγησης
 • Check Lists Αξιολόγησης προμηθευτών διάφορων κατηγοριών
 • Αξιολόγηση προσφορών βάσει του μοντέλου Ολικού Κόστους

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ:

 • 'Αριστη Ποσότητα Παραγγελίας
 • Ύψος Αποθέματος Ασφαλείας
 • Αξιολόγηση παρεχόμενων Εκπτώσεων
 • Σύστημα Προβλέψεων
 • Σημείο Αναπαραγγελίας, MRP
 • Ομαδοποίηση παραγγελιών

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ:

 • Προετοιμασία
 • Συνήθη σφάλματα
 • Μεθοδολογία BATNA, win to win
 • Κλείσιμο συμφωνίας

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

 • Financial - Operational Audit Προμηθειών
 • Audit Προμηθειών
 • Δείκτες Ποιότητας και Αποδοτικότητας
 • Σχέση Προμηθειών με άλλα τμήματα
 • Σχέση τμήματος προμηθειών με προμηθευτές
Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού και Βελτίωσης Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών, Προσωπικών Δεδομένων, Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστημάτων Διαχείρισης Ανρθώπιων Πόρων, κ.ά. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO) με μεγάλη εμπειρία σε επιθεωρήσεις Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών»
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους προμήθειας
 • Λογισμικό σε Excel για αξιολόγηση εκπτώσεων, ABC ανάλυση & αξιολόγηση προμηθευτών
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας («On-line Σύμβουλοι»)
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας αποσταλεί ειδικός κωδικός με τον οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε τα αρχεία που αγοράσατε, μέσα σε διάστημα 7 ημερών.


Αγορά Πλήρους Πακέτου μέσω Download
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
 • Εγχειρίδιο «Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών»
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους προμήθειας
 • Λογισμικό σε Excel για αξιολόγηση εκπτώσεων, ABC ανάλυση & αξιολόγηση προμηθευτών
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας («On-line Σύμβουλοι»)
Αγορά μέρους του Πακέτου μέσω Download
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Εγχειρίδιο & Case Studies {Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών} (Ελληνική Έκδοση) 100 € Προσθήκη στο Καλάθι
Παρουσίαση & Εργαλεία {Οργάνωση & Βελτίωση Προμηθειών} (Ελληνική Έκδοση) 100 € Προσθήκη στο Καλάθι
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων