Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Articles - News
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordMain Subject
More...
More...
Published: 15/05/2020  
Author: Ομάδα ΕΣΠΑ - AQS  
 
More...
Published: 28/03/2019  
Author: Χρίστος Κόζιαρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).  
 
More...
Published: 15/02/2019  
Author: Μιχάλης Τσάκωνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Εθνικά Προγράμματα ΕΣΠΑ και σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG.  
 
More...
Published: 12/02/2019  
Author: Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διαθέτει μακρά εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.  
 
More...
Published: 26/01/2018  
Author: Χρίστος Κόζιαρης - MBA, MSc, CRISC, COBIT IT Risk Management Consultant, Certified in Risk and Information Systems Control  
 
More...
Published: 12/10/2014  
Author: Thomas L. Tanel  
 
Pages:  1 , 2
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων