Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
EFQM
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΜοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας - EFQM

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι ένα μη κανονιστικό πλαίσιο βασισμένο σε εννέα κριτήρια :

1. Ηγεσία
2. Πολιτική και Στρατηγική
3. Ανθρώπινο Δυναμικό
4. Συνεργασίες και Πηγές
5. Διεργασίες
6. Αποτελέσματα Πελατών
7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Κοινωνικά Αποτελέσματα
9. Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης

Αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως :

 • Εργαλείο για αυτό-αξιολόγηση
 • Μέθοδος για Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους οργανισμούς
 • Οδηγός για εντοπισμό περιοχών Βελτίωσης
 • Βάση για κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης
 • Δομή για το Σύστημα Διοίκησης ενός οργανισμού

  Το Μοντέλο EFQM παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα, που ακολουθεί:

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων