Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 9001:2015
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση Κωδικού



ISO 9001 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας


Η
 AQS διαθέτοντας μακρά εμπειρία στην Εγκατάσταση ISO 9001 και λοιπών Συστημάτων Διαχείρισης και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η νέα έκδοση του προτύπου, σχεδιάζει και εγκαθιστά το Σύστημα αυτό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Λιτό και Λειτουργικό Σύστημα χωρίς γραφειοκρατία
  • Αξιοποιώντας λογισμικά που έχουμε σχεδιάσει, προσφέρουμε δωρεάν τη δυνατότητα λειτουργίας του Συστήματος σε καθαρά ηλεκτρονική μορφή, απαλλάσσοντας έτσι την επιχείρηση από την πληθώρα των εντύπων
  • Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν web Εφαρμογή για τη Διαχείριση Εκκρεμοτήτων, Έργων, Πελατών, Επαφών, εισερχόμενων Πληροφοριών και e-mails, που βελτιώνουν ουσιαστικά την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
Λόγω εμπειρίας  υλοποίησης έργων Συστημάτων Ποιότητας σε περισσότερες από 800 Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, η AQS είναι σε θέση να υλοποιήσει την μετάβαση από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015 ή να το εγκαταστήσει από μηδενική βάση σε πολύ προσιτό κόστος, και το σημαντικότερο, με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επίσης, λόγω της απαιτούμενης παράλληλης εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουμε, το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τη εταιρεία μας, για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνεται στο κάτωθι σχήμα. ISO 9001
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων