Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή - Θεσσαλονίκη
Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή - Θεσσαλονίκη

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι πλευρές ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος HRM προσαρμοσμένου στον χώρο της Παραγωγής. Ακόμα και Επιχειρήσεις με εξαιρετικά Οργανωμένο Σύστημα HRM, θα εντοπίσουν περιοχές Βελτίωσης αφού στα κρίσιμα σημεία καλής Πρακτικής στην άσκηση παρακίνησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνονται υπίψη όλες οι ειδικές καταστάσεις της Παραγωγής, όπως π.χ. οι περιβαλλοντικές Συνθήκες, η νυκτερινή Εργασία, η εναλλαγή στις Βάρδιες, τα προβλήματα του Μηχανολογικού Εξοπλισμού, η Παραγωγικότητα και η Ποιότητα που στον χώρο της Παραγωγής προσλαμβάνει εύκολα μετρήσιμη μορφή, η ανάγκη να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, η ανάγκη να διαχειρίζονται προβλήματα που απαιτούν άμεσες και ενίοτε ακαριαίες λύσεις.

Όλα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο μοντέλο Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή, που αφορά όχι μόνον τον τρόπο Επικοινωνίας και Καθοδήγησης - Ενδυνάμωσης, από τον Εργοδηγό και την Διοίκηση της Παραγωγής, αλλά και από το τμήμα HRΜ που καλείται να σχεδιάσει ένα Σύστημα Βελτίωσης Απόδοσης και Παρακίνησης κατάλληλο για το περιβάλλον της Παραγωγής. Η προσέγγιση μας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 


 

Η προσέγγιση είναι Διεργασιοκεντρική, δηλαδή καταγράφονται όλα τα βήματα των δραστηριοτήτων του HRM και σε κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και οι Καλές Πρακτικές, οι Αρχές και οι Δείκτες.

Η φιλοσοφία του Συστήματος είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με την οποία με συνεχή Παρακίνηση, Ανατροφοδότηση και Επιτυχημένη Επικοινωνία, αναπτύσσεται το Προσωπικό, φθάνοντας μέχρι το ιδανικό σημείο του αυτοελέγχου που αξιολογείται με την Check List Αυτοελεγχόμενου Χειριστού που μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε  Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Προϊσταμένους Εργοδηγούς Παραγωγής, Διευθυντές HRM, καθώς και σε Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων και τη Βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματος.

Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας που θα βοηθηθούν να διευρύνουν το βάθος των εσωτερικών Ελέγχων στον τομέα HRM ενσωματώνοντας ειδικές Λίστες Ελέγχου, μια εκ των οποίων είναι και η λίστα του αυτοελεγχόμενου Χειριστού.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 • Θα κατανοήσουν τις Αρχές ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Κινήτρων και Παρακίνησης του Προσωπικού στο περιβάλλον της Παραγωγής

 • Θα ενημερωθούν για τη μεθοδολογία αποτελεσματικής Επικοινωνίας και Ενδυνάμωσης στο περιβάλλον της Παραγωγής

 • Θα κατανοήσουν τις καλές Πρακτικές για ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο Σύστημα Αξιολόγησης με τις σχετικές φόρμες σε Excel προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας σε κάθε Δραστηριότητα

 • Θα λάβουν ένα πλήρες Σύστημα Δεικτών, μέσω του οποίου αξιολογείται η Αποδοτικότητα του Συστήματος HRM σε κάθε επί μέρους Λειτουργία του

 • Θα μπορούν να σχεδιάζουν Δράσεις Βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Θα κατανοήσουν τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 1. Τρόποι Παρακίνησης σε καθένα από τα παραπάνω βήματα

 2. Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικού – Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 3. Σχεδιασμός Συστήματος Παροχής Κινήτρων και Παρακίνησης Προσωπικού

 4. Πρακτικές Βελτίωσης της Επικοινωνίας

 5. Πρακτικές Διαχείρισης Εργασιακών Συγκρούσεων

 6. Καθιέρωση Πλάνου Ανάπτυξης εντός της Παραγωγής

 7. Διατήρηση Προσωπικού υψηλής Απόδοσης (Talent Management)

 8. Πώς διαμορφώνεται η κατάλληλη Κουλτούρα (Σύστημα Συμπεριφορών)

 9. Έρευνες στο Προσωπικό (Personnel Surveys)

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ως ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself. Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο "Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή"

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή

 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων