Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων - Θεσσαλονίκη
Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων - Θεσσαλονίκη

Όλα ανεξαρτήτως τα Στελέχη Επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα Διαπραγματεύσεων σε καθημερινή βάση. Όταν οι Διαπραγματεύσεις γίνονται με συστηματική προσέγγιση, επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα και παράλληλα εξοικονόμηση χρόνου, διατήρηση ψυχραιμίας και ποιοτικής προσωπικής εικόνας.

Διαπραγματεύσεις στο χώρο των Επιχειρήσεων αφορούν:

 • Αγορές Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Πωλήσεις Προϊόντων - Υπηρεσιών
 • Εργασιακα θέματα
 • Επιχειρησιακές Συνέργειες / Συνεργασίες

Κύρια στοιχεία της συστηματικής προσέγγισης είναι η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της εκάστοτε άλλης πλευράς, η φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί (κυρίως win to win) στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός των Στόχων και της «κόκκινης γραμμής», η ξεκάθαρη Εναλλακτική Λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement), η θετική αξιοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων και το εύστοχο κλείσιμο της Διαπραγμάτευσης.

Τα παραπάνω είναι δομημένα σε μια διεργασία και αποτυπωμένα σε Διάγραμμα Ροής με input και output σε κάθε βήμα, ώστε να αποκτηθεί κοινή γλώσσα με όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στην Επιχείρηση.

Επειδή οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα των Δεξιοτήτων Διαπραγματεύσεων, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε βιωματικές ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικά παίγνια και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν λύσεις.

Στο σεμινάριο αυτό, μέσα από τις ομαδικές πρακτικές Ασκήσεις, Role Playing βάσει και επιλογών / προτιμήσεων των συμμετεχόντων, καθώς και τα υποστηρικτικά Εργαλεία / Checklists, βελτιώνονται οι Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win to win).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της θυγατρικής μας εταιρείας iBcl που διοργανώνει το σεμινάριο κάνοντας κλικ εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Προετοιμάζονται με άρτιο τρόπο για τις Διαπραγματεύσεις

 • Καθορίζουν με ορθολογικό τρόπο τις Κόκκινες Γραμμές

 • Έχουν ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement)

 • Αναγνωρίζουν την εξωλεκτική επικοινωνία και να την διαχειρίζονται κατάλληλα

 • Διαμορφώνουν αρμονικό κλίμα έναρξης και διεξαγωγής των Διαπραγματεύσεων

 • Διαχειρίζονται καταστάσεις αδιεξόδων λόγω Συμπεριφοράς του συνομιλητή

 • Αναδεικνύουν την win-win λύση και για τις δύο πλευρές τεκμηριωμένα

 • Διατηρούν μια αξιοπρεπή στάση ανεξάρτητα από την έκβαση των Διαπραγματεύσεων

 • Εφαρμόζουν την Διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης της Διαπραγμάτευσης με δομημένο και αποδοτικό τρόπο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των Διαπραγματεύσεων

 • Η σημασία της σωστής Προετοιμασίας

 • Η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς

 • Η τεκμηρίωση με τα απαραίτητα έγγραφα

 • Ο καθορισμός των στόχων της Διαπραγμάτευσης με βάση το win - win

 • Ο Καθορισμός της καλύτερης εναλλακτικής λύσης (BATNA)

 • Ο καθορισμός της Κόκκινης Γραμμής

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος Διαπραγμάτευσης

 • Η εφαρμογή βασικών αρχών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Παραχωρήσεις

 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας

 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή

 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή

 • Η διαχείριση μη λεκτικής επικοινωνίας

 • Η σημασία της οπτικής επαφής

 • Ο χειρισμός Ειδικών Καταστάσεων

  • Έλλειψη ενδιαφέροντος, Δυσπιστία / Δυσαρέσκεια, Επιθετικότητα, Αμηχανία, Πίεση Χρόνου, Διόγκωση Απαιτήσεων, Τετελεσμένα γεγονότα.

 • Ο χειρισμός της υποτίμησης από την άλλη πλευρά

 • Η ανάδειξη του κοινού συμφέροντος (win to win)

 • Ο χειρισμός αδιεξόδων

  • Συνήθεις ελιγμοί

  • Τα διπλωματικά διαλείμματα

 • Το κλείσιμο μιας Διαπραγμάτευσης

 • Το Διάγραμμα Ροής της Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 • Διαπραγματεύσεις για Προμήθειες

 • Διαπραγματεύσεις με Υπεργολάβους / Subcontracting

 • Διαπραγματεύσεις με Πελάτες

 • Διαπραγματεύσεις με Σωματεία

 • Διαπραγματεύσεις με Eργαζόμενους / Sτελέχη

 • Διαπραγματεύσεις διαχείρισης κρίσεων/απεργιών κλπ.

 • Διαπραγματεύσεις με εσωτερικούς Πελάτες

 • Διαπραγματεύσεις με Κρατικές Υπηρεσίες

 • Διαπραγματεύσεις με Κοινωνικούς φορείς / ακτιβιστές

 • Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις

 • Διαπραγματεύσεις μέσω Διαδικτύου

 • Βιωματικές ασκήσεις

Εισηγητές Σεμιναρίου
Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Πωλήσεων, Τεχνικών Διαπραγματεύσεων, Ηγεσίας, Οργάνωσης Παραγωγής, Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εργαστήριο Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
 • Checklist Καλής Προετοιμασίας Διαπραγμάτευσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων