Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών - Αθήνα
Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών - Αθήνα

Η αποδοτικότητα των Στελεχών Επιχειρήσεων μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά, εφ’ όσον τα Στελέχη, αναπτύξουν ορισμένες βασικές Δεξιότητες, όπως την Ικανότητα να θέτουν προτεραιότητες, την Παρακίνηση των Συνεργατών τους και την Παροχή της αποτελεσματικής Υποστήριξης τους. Έτσι θα επιτύχουν τη Βελτίωση των χαμηλών Επιδόσεων, τη Διαμόρφωση της κατάλληλης Κουλτούρας, καθώς και την Ανάπτυξη της Ικανότητας τους να επιλύουν Προβλήματα, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και γρήγορες Αποφάσεις και να δημιουργούν περιβάλλον Ενθάρρυνσης, Ανάπτυξης της δημιουργικής Σκέψης και Έμπνευσης των συνεργατών τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να:

 • Αναπτύξουν την Ικανότητα Παρακίνησης των Συνεργατών τους και να βελτιώσουν τις χαμηλές Επιδόσεις

 • Βελτιώσουν την Ικανότητα Καθορισμού Προτεραιοτήτων
 • Βελτιώσουν την Ικανότητα του Προσωπικού Προγραμματισμού και της Διαχείρισης Χρόνου

 • Αναπτύξουν την Ικανότητα Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

 • Αναπτύξουν την Ικανότητα Ανάθεσης Εργασιών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. Καθορισμός Προτεραιοτήτων

2. Ημερήσιος / Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός - Προγραμματισμός Έργου

3. Βελτίωση Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας

4. Λήψη Αποφάσεων και Επίλυση Προβλημάτων

5. Παρακίνηση Συνεργατών

6. Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασιών

7. Βελτίωση χαμηλών Επιδόσεων Συνεργατών

8. Δημιουργική Σκέψη


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:

Το Σεμινάριο θα στηριχθεί σε εργαστηριακές Μεθόδους εκπαίδευσης, όπως ομαδικές και ατομικές Εργασίες, Ασκήσεις, Ταινίες, Παίγνια, Παιχνίδι Ρόλων, Αυτοδιαγνωστικά Εργαλεία και Οδηγούς Βελτίωσης.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ως ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself. Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου 'Προσωπική Ανάπτυξη Στελεχών'

 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία:

  • Η Διαχείριση των Αναθέσεων Αναφορές και Διαχείριση Εκκρεμοτήτων

  • Σύγχρονα Συστήματα ενημέρωσης αυτόματης ειδοποίησης πορείας Εκκρεμοτήτων

  • Εφαρμογή Διαχωρισμού σε Επείγοντα - Μη Επείγοντα, Σημαντικά Επείγοντα - Σημαντικά Μη Επείγοντα

  • Εργαλεία Διαχείρισης Έργων

  • Εφαρμογή σε Excel για την ανάπτυξη του Προσωπικού Project για τη βελτίωση της Διαχείρισης Χρόνου, την πλήρη απαλλαγή και την Βελτίωση της Παραγωγικότητας

 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων