Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Performance Management με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Performance Management με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη
Performance Management με τον Δ. Μπουραντά - Θεσσαλονίκη

H AQS διοργανώνει το σεμινάριο PERFORMANCE MANAGEMENT, με εισηγητή τον κορυφαίο στον τομέα του Έλληνα Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, Διευθυντή Executive MBA και MSc in Human Resources Management, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο σύγχρονος ρόλος του HRM είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές (κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού.

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εντατικό WORKSHOP, όπου οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται βήμα προς βήμα όλη τη Διεργασία της Διαχείρισης Απόδοσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, με βάση διεθνώς επιτυχημένες πρακτικές και τις σύγχρονες τάσεις.

Επίσης, παρουσιάζονται ολοκληρωμένα Συστήματα για την Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού χωρίς αναταράξεις στο Εργασιακό Περιβάλλον. Παρουσιάζονται επιπλέον:

 • Αναλυτικά τα βήματα διεργασίας Διαχείρισης Απόδοσης
 • Συστήματα Αξιολόγησης
 • Αποδοτικά Συστήματα κινήτρων, Οικονομικά και μη Οικονομικά
 • Το Coaching ως κλειδί για τη Διαχείριση της Απόδοσης
Στους συμμετέχοντες παρέχονται επίσης Εργαλεία υπό μορφή CheckList που δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης και να ποσοτικοποιηθεί το Επίπεδο Ποιότητας καθώς και Ολοκληρωμένο Σύστημα 100 ερωτήσεων για την Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πως θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αξιολογήσουν την παρούσα κατάσταση στο Σύστημα HRM με εργαλεία που τους παρέχονται δωρεάν, σε σχέση με την Διαχείριση της Απόδοσης
 • Να καθιερώσουν ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Να κατανοήσουν τις αρχές ενός σύγχρονου Συστήματος κινήτρων και παρακίνησης του Προσωπικού
 • Να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
 • Να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν πρακτικές Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων
 • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση σε ότι αφορά την Διαχείριση της Απόδοσης και των κινήτρων
 • Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες - ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM
 • Να σχεδιάσουν δράσεις βελτίωσης για το υπάρχον σύστημα HRM
Επί πλέον θα έχουν στη διάθεσή τους εκτός από το Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου,  το Τεχνικό Εγχειρίδιο HRM της AQS, που για κάθε ενότητα του Σεμιναρίου περιλαμβάνει:
 • Καλές Πρακτικές και απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων
 • Αρχές Διεθνώς αποδεκτές
 • Τα βήματα της Διαδικασίας (π.χ. Ανάπτυξη Προσωπικού, Αξιολόγηση κλπ)
 • Audit CheckList για κάθε Διαδικασία
 • Πολλά παραδείγματα Job Analysis
Σε ποιους απευθύνεται
 • Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HRM
 • Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Απόδοσης των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους
 • Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος
Ενότητες Σεμιναρίου
 1. Η Διαχείριση της Απόδοσης ξεκινά από την Πρόσληψη
 2. Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικού
 3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης
 4. Καθιέρωση Πλάνου Ανάπτυξης
 5. Διατήρηση του προσωπικού υψηλής απόδοσης (Talent Management)
 6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πρακτικών Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων & Διαχείρισης Χρόνου
 7. Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Έλεγχος Αλλαγής Κουλτούρας - Συμπεριφορών
 8. Έρευνες στο προσωπικό (Personnel Surveys)
 9. Καθορισμός επιθυμητών συμπεριφορών
 10. Δείκτες Απόδοσης Συστήματος HRM
 11. Οι Στόχοι της Παρακίνησης
 12. Η έννοια των κινήτρων
 13. Ενδεικτικός Κατάλογος Κινήτρων
 14. Σχεδιασμός Συστήματος Παροχής Κινήτρων και Υποκίνησης Προσωπικού
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από την ακαδημαϊκή καριέρα διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής σε διεθνείς Οργανισμούς όπως Ε.Ε, ΟΟΣΑ και CIHEAM και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι: ΤΙΤΑΝ, Εurobank, Nestle, Coca Cola Vodafone, Cosmote, Barclays, Citibank Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού , στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο 'Performance Μanagement “
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύγχρονη Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης 
 • Εγχειρίδιο 'Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού' της AQS με Έντυπα, Εργαλεία, CheckLists και πρότυπες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
 • Ολοκληρωμένο εργαλείο Διάγνωσης Προβλημάτων σε κάθε τομέα του HRM
 • Checklist Βελτίωσης Παρακίνησης & Κινήτρων Προσωπικού από Προϊστάμενο - Διευθυντή
 • Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας και Κωδικούς πρόσβασης για την λήψη του υλικού
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων