Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις πρακτικές Εφαρμογές και Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στους διάφορους τομείς των Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ανεξαρτήτως μεγέθους), καθώς οι προκλήσεις και οι προοπτικές που προσφέρονται για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους είναι ασύλληπτες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στις 22 Νοεμβρίου 2022 κατασκευάστηκε το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που, χρησιμοποιώντας 175 δισεκατομμύρια παραμέτρους, έχει την δυνατότητα διαλόγων με τον άνθρωπο σε φυσική γλώσσα, αξιοποιώντας γνώσεις επάνω σε οποιοδήποτε θέμα για το οποίο υπήρχε γραπτό δημοσιευμένο κείμενο παγκοσμίως έως το Σεπτέμβριο 2021.

Τελευταία παράλληλα με το ChatGPT της Microsoft έγινε το λανσάρισμα της BARD που είναι η αντίστοιχη εφαρμογή ΑΙ της GOOGLE.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες νέες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης βγήκαν στο προσκήνιο από χιλιάδες start-ups, που επιτελούσαν εκπληκτικές λειτουργίες, οι οποίες μέχρι τότε απαιτούσαν σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπινη παρέμβαση.

Ενότητες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”

 • Ορισμός της “Νοημοσύνης”
 • Τα κύρια δομικά στοιχεία της “Νοημοσύνης”
 • Βασικά ιστορικά επιτεύγματα στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Βασικές Έννοιες – Πλαίσιο – Κανόνες – Σενάρια

2. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ

 • ChatGPT & LARGE LANGUAGE MODELS
  • Παραδείγματα διαλόγων με το ChatGPT
  • Λάθη, αδυναμίες και ελλείψεις του ChatGPT
 • BING ΑΙ, GOOGLE BARD, SEARCH ENGINES
  • Πώς αλλάζει η διαδικασία online search με την Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Σε τι θα χρησιμεύσει η Τεχνητή Νοημοσύνης στον χρήστη που αναζητά πληροφορίες
 • ChatGPT PROMPT ENGINEERING
  • Τι είναι το Prompt engineering
  • Τρόπος δόμησης σωστών Prompts για το ChatGPT
  • Παραδείγματα αποτελεσματικών Prompts
 • Bard PROMPT ENGINEERING
  • Σύγκριση δυνατοτήτων Bard και ChatGPT
  • Ιδιαίτερες δυνατότητες του Bard με εξαιρετικό ενδιαφέρον
 • INTEGRATION ΜΕ ΤΟ MICROSOFT OFFICE
  • Ενσωμάτωση του ChatGPT στις εφαρμογές Microsoft Office

3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΩΣ:

 • Marketing
 • Διοικητικές λειτουργίες
 • Customer Support
 • Software Engineering
 • Παραγωγή
 • Χρηματοοικονομικά
 • Τέχνες
 • Εκπαίδευση
 • Ιατρική
 • Τουρισμός
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Παραγωγικότητα

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 • Εργαλεία που αυτοματοποιούν όλες τις Διαδικασίες του Digital Marketing, σε eshops Επιχειρήσεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους
 • Χρήση εικόνων και αυτόματη δημιουργία βίντεο ομιλούντων προσώπων.
 • Αυτοματοποίηση διασύνδεσης χιλιάδων ξεχωριστών εφαρμογών μεταξύ τους, μέσω της δημιουργίας ενιαίων workflows όπου το αποτέλεσμα της μιας εφαρμογής τροφοδοτείται ως είσοδος στην επόμενη.
 • Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για παραγωγή εξειδικευμένου είδους κειμένων, όπως: blog posts, emails, τίτλοι, διαφημίσεις, SEO, περιλήψεις, περιγραφές προϊόντων, κείμενα websites κ.λπ.
 • Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για: παράφραση κειμένου (με διαφορετικά στυλ), περίληψη κειμένου, plagiarism checker, citation generator, μετάφραση, γραμματικό έλεγχο κ.λπ.
 • Chatbot κατευθυνόμενου διαλόγου όπου προτείνει στο χρήστη εναλλακτικές απαντήσεις, με αντίστοιχες έξυπνες διακλαδώσεις στο διάλογο και με στόχο κυρίως την παραγωγή Υποψήφιων Πελατών ή την Εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης διαλόγου σε φυσική γλώσσα, παρόμοιο με το ChatGPT, αλλά με εκπαίδευση που βασίζεται σε κείμενα που προέρχονται από το υλικό του ενδιαφερόμενου. Μπορεί να ενσωματωθεί και στην ιστοσελίδα.
 • Chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης που αλληλεπιδρά με κάθε χρήστη ξεχωριστά και μοναδικά, με στόχο να μετατραπεί σε έναν έξυπνο προσωπικό ψηφιακό βοηθό, που ανταποκρίνεται στην ξεχωριστή προσωπικότητα του χρήστη και μαθαίνει από αυτόν.
 • Δημιουργία εικόνων με βάση τη λεκτική περιγραφή του περιεχομένου τους από τον Πελάτη (text-to-image generator).
 • Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για ενίσχυση ή τροποποίηση εικόνων, όπως για παράδειγμα: αφαίρεση background, αύξηση ανάλυσης (pixels per inch) κ.λπ.
 • Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση τις ακόλουθες τεχνικές:
  • Cost-benefit analysis
  • Pros & Cons
  • SWOT analysis
  • Multi-Option analysis
  • Causal chain analysis
  • Personalized analysis
 • Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την μετατροπή κειμένου σε ηχητικό λόγο που προσομοιάζει την ανθρώπινη φωνή, με πολλαπλές δυνατότητες διαφοροποίησης της χροιάς.

5.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 • Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, η κοινωνία και η εκπαίδευση και θα αναλυθούν οι προοπτικές της τεχνολογίας στο μέλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες κάθε κλάδου
 • Στελέχη Διοίκησης μεσαίων και μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου
 • Στελέχη Marketing που θέλουν να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα
 • Στελέχη Information Technology που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν τη λειτουργία νέων μηχανογραφικών Συστημάτων και Διαδικασιών
 • Στελέχη Customer Care & Support που θα χρειαστεί να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν με νέα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Start-up Επιχειρήσεις

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα:

 • Αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα των νέων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, που ήδη εφαρμόζονται από Επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον “μύθο” από την πραγματικότητα
 • Γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη Τεχνητής Νοημοσύνης και θα μπορούν να επιλέγουν κάθε φορά το κατάλληλο για την Εταιρεία τους
 • Μάθουν σωστούς τρόπους επικοινωνίας με τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την Επιχείρησή τους
 • Μάθουν πώς μπορούν να αναβαθμίσουν την εργασία τους, ώστε να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα τους χρησιμοποιώντας Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Γνωρίσουν διεξοδικά τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις που η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα
 • Μάθουν τους τρόπους ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να περιοριστούν οι Κίνδυνοι και να αποτελέσει αυτή ένα εξαιρετικό Εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας
 • Μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων κ.λπ.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν Excel με πάνω από 3.000 Prompts για το ChatGPT σε πάρα πολλούς τομείς ενδιαφέροντος
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο επάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Δημήτρης Θανασάς

Δημήτρης Θανασάς

Ο Δημήτρης Θανασάς ειδικεύεται στο Digital Marketing & Advertising και στο Marketing Automation, μέσα από δική του πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με M.Sc. (UMIST, UK) και Ph.D (Imperial College, UK) σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Kάτοχος του CIM Diploma in Marketing. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (1998-2007) ενός μεγάλου Ιδεατού Παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχει δουλέψει σε πολυεθνικές όπως: Philips, Cable & Wireless, Telecom, Dynamics, Vodafone, σε Αγγλία και Ελλάδα.
Live Online Training
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το κατωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 17% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το κατωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 17% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies