Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ MARKETING

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις πρακτικές Εφαρμογές και Εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης σε Πωλήσεις και Marketing ώστε, να απογειώσουν άμεσα την εμπορική παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της Eπιχείρησης τους.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη υλοποίηση των σεμιναρίων μας από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, με το παρόν σεμινάριο εξειδικεύεται η εφαρμογή της αποκλειστικά σε Πωλήσεις και Marketing.

Ενότητες

1. ChatGPT

 • Prompt Engineering
 • Αδυναμίες και προβλήματα του ChatGPT
 • Μηχανές Αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εφαρμογές Office με το GPT 4 – Copilot

2. Εφαρμογές ChatGPT στο Marketing

 • Πώς θα απογειωθεί η αποτελεσματικότητα του Marketing
 • Ανάλυση Περιβάλλοντος
  • PESTEL
  • 5-Forces
  • SWOT
 • Στρατηγικό Marketing
  • GE Matrix
  • Customer Benefits
  • Market Segmentation & Customer Personas
  • Differentiation & Positioning
  • Δημιουργία του Marketing Mix
  • Product, Price, Place, Promotion
  • Ανάλυση Product Life Cycle

3. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αυτοματοποίηση Marketing

 • Ενιαίο Προφίλ Πελάτη
 • Δυναμική Τμηματοποίηση
 • Δυναμικές καμπάνιες επικοινωνίας
 • Δυναμική προσαρμογή eshop
 • Πρόβλεψη αγοράς προϊόντων
 • Δημιουργία αυτόματων marketing workflows

4. Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στο Marketing

 • Search Engine Optinisation
 • Συγγραφή άρθρων, blog, product info, emails
 • Συγγραφή slogans, ads copy
 • Παραγωγή πρωτότυπου κειμένου
 • AI Chatbots με ΔΙΚΟ μας περιεχόμενο
 • Δημιουργία video με Avatars
 • Text to video
 • Text to image
 • Επεξεργασία και βελτίωση εικόνων

5. Εφαρμογές ChatGPT στις Πωλήσεις

 • Pre-sales support
 • Δημιουργία Σεναρίου Πώλησης
 • Δημιουργία Σεναρίου Telesales
 • Customer Retention
 • Customer Care
 • Σενάρια “πρόβλημα-λύση”
 • Σενάρια “διαλόγων” με Πελάτες
 • Δημιουργία Σεναρίου Διαπραγματεύσεων

6. Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στις Πωλήσεις

 • Δημιουργία διαδραστικών Chatbots
 • Παραγωγή sales leads
 • Customer conversion
  • Sales lead to customer
  • Up-selling
  • Cross-selling
  • Abandoned cart
  • Inactive customers
 • Αυτοματοποίηση sales workflows

7. Εργαλεία για τη Βελτίωση της Αποδοτικότητας του Πωλητή

 • Εργαλεία Υποστήριξης Προετοιμασίας Πωλητή πριν την επίσκεψη στον Πελάτη
 • Εργαλεία υποστήριξης του Πωλητή κατά την επίσκεψη
 • Εργαλεία υποστήριξης follow-up επίσκεψης

8. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε διαχειριστικές λειτουργίες

 • Αποτελεσματική Διαχείριση Ομάδων & Έργων
 • Αυτοματοποίηση διασύνδεσης Ψηφιακών Διαδικασιών
 • Εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων
 • Business Planning
 • Λήψη αποφάσεων

9. Εκτιμήσεις και Προοπτικές της Γενικευμένης Εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης

 • Κίνδυνοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες κάθε κλάδου
 • Στελέχη Διοίκησης μεσαίων και μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου
 • Στελέχη Πωλήσεων και Marketing
 • Στελέχη Πληροφορικής που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων με ενσωματωμένα Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Στελέχη Customer Care & Support που μέσω εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα απογειώσουν την ποιότητα του service προς τους Πελάτες
 • Start-up Επιχειρήσεις

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα:

 • Αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα των νέων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, που ήδη εφαρμόζονται από Επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τον “μύθο” από την πραγματικότητα
 • Μάθουν σωστούς τρόπους επικοινωνίας με τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την Επιχείρησή τους
 • Μάθουν τις κυριότερες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Marketing και Πωλήσεις ώστε να αναβαθμίσουν την εργασία τους και να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα τους
 • Γνωρίσουν διεξοδικά τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις που η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν έγκαιρα
 • Μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων κ.λπ.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν Excel με πάνω από 3.000 Prompts για το ChatGPT σε πάρα πολλούς τομείς ενδιαφέροντος
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο επάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Δημήτρης Θανασάς

Δημήτρης Θανασάς

Ο Δημήτρης Θανασάς ειδικεύεται στο Digital Marketing & Advertising και στο Marketing Automation, μέσα από δική του πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με M.Sc. (UMIST, UK) και Ph.D (Imperial College, UK) σε Τεχνητή Νοημοσύνη. Kάτοχος του CIM Diploma in Marketing. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (1998-2007) ενός μεγάλου Ιδεατού Παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έχει δουλέψει σε πολυεθνικές όπως: Philips, Cable & Wireless, Telecom, Dynamics, Vodafone, σε Αγγλία και Ελλάδα.
Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το κατωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 17% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το κατωτέρω ποσό διαμορφώθηκε κατόπιν έκπτωσης 17% λόγω συμμετοχή σε online σεμινάριο.
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies