Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρόπος Εφαρμογής και Πρόστιμα για παραβάσεις του ν. 4808/2021

 

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, το νέο Σύστημα Διαβίβασης Πληροφοριών για το ωράριο εργασίας δημιουργεί προβληματισμό στις Επιχειρήσεις, τόσο για το Διοικητικό φόρτο Διαχείρισης που θα επιφέρει όσο και για την δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι Επιχειρήσεις τόσο για τα οφέλη όσο και για τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας και για το πως θα τα αντιμετωπίσουν.

Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας, που αποκτήθηκε στην πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, από τις Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση καθώς και οι κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής του νέου μέτρου.

Ενότητες

Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (άρθρο 73 Ν. 4808/2021)
  • Στόχος
  • Υποβαλλόμενα Στοιχεία
  • Σύγκριση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)
  • Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την πρόσληψη ΝΕΟ Ε3
  • Τι πρέπει να προσέξουμε στους κλάδους που έχουν ενταχθεί και τι κατά την ένταξη νέων κλάδων (τέλος Απριλίου ΔΕΚΟ)
  • Τι ισχύει για τα πρόσωπα ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου Εργασίας
  • Η νέα Διαδικασία Υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
  • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι Εργασίας μερικής Απασχόλησης
  • Ψηφιακό ωράριο μερικώς Απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη Εργασία
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Για σταθερό ωράριο Εργασίας
  • Για μεταβαλλόμενο ωράριο Εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου)
  • Τρόπος Υποβολής του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις
 4. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Η Διαδικασία Υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας
  • Συνοπτική παρουσίαση των αδειών και επισημάνσεις
  • Ε8 Σύστημα δήλωσης Υπερωριών
 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΩΡΑΡΙΩΝ
  • Πλήρους Απασχόλησης με σταθερό ωράριο (συνεχή – διακεκομμένα)
  • Πλήρους Απασχόλησης με μεταβλητά ωράρια (συνεχή – διακεκομμένα – εναλλασσόμενα κλπ)
  • Τηλεργασία – Εργασία
  • Εκ περιτροπής Απασχόληση
  • Διευθεύτιση Χρόνου Εργασίας (άρθρο 55 ν. 4808/2021)
 6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  • Ένταξη στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας (κλάδοι που εντάχθηκαν)
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του Εργαζομένου έως την υποβολή του Εργοδότη
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο Μηχανισμός Ελέγχου από τον Εργοδότη για:
   • Αποκλίσεις
   • “Ορφανά” κτυπήματα Κάρτας ή/και μη κτυπήματα Κάρτας
   • Τρόποι και Εργαλεία Διασφάλισης Εργοδότη
 7. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Συστήματα ωρομέτρησης, My Ergani κ.λπ.
  • Διάλειμμα Εργασίας
  • Το Πλαίσιο Υπερωριακής απασχόλησης έντυπο Ε8
  • Εκ περιτροπής Εργασία και Ψηφιακό ωράριο
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων – Ανάπτυξη Υπουργική Απόφαση για επιβολή προστίμων Ψηφιακής Κάρτας
  • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας με την νέα Υπουργική Απόφαση 80016/01-09-2022
  • Παραβίαση Εργατικής Νομοθεσίας
  • Ενημέρωση για τον Έλεγχο από το Σ.ΕΠ.Ε.
  • Χρονικά όρια Εργασίας και υπέρβαση τους
  • Παραβίαση της Ψηφιακής Κάρτας
 8. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Άδεια Προστασίας Μητρότητας
  • Διατακτικές Σίτισης
  • Ημέρες Ασφάλισης Μελών ΔΣ
  • 10ετής Παραγραφή Βεβαίωσης Εισφορών κ.λπ.
  • Ρύθμιση Ασφαλιστικών Οφειλών
  • Κίνητρα μετατροπής Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου
  • Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.4.2023

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη και Υπαλλήλους του τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Δικηγόρους που διαχειρίζονται Εργασιακά Θέματα
 • Σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Coaching με Βιωματικές Ασκήσεις”
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων του Coach
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίο

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου "Μισθοδοσία Προσωπικού", Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σύμβουλος Φορολογικός Εργασιακός Ασφαλιστικός.
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies