Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα οφέλη, αλλά και τις δυσκολίες από τις νέες ρυθμίσεις του Νόμου, καθώς και για το πώς θα τις αντιμετωπίσουν.

Με τον Ν. 5073/2023, ο νομοθέτης επιχειρεί να λάβει Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα:

 • Θεσμοθετεί Ελάχιστο (Τεκμαρτό) ποσό καθαρού Εισοδήματος από την άσκηση Ατομικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας συσχετίζοντας αυτό με τον κατώτατο μισθό της Εργατικής Νομοθεσίας, τα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος και τον μέσο όρο κύκλο εργασιών ανά ΚΑΔ
 • Διευρύνει την Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Πληρωμής, όπως π.χ. η Αγοραπωλησία ακινήτων κ.λπ.
 • Επιχειρεί να βάλει μια τάξη στην βραχυχρόνια μίσθωση Ακινήτων στην Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση αυτής με την έναρξη Δραστηριότητας & Υπαγωγή της σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Παρέχει κίνητρα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Καθιστά υποχρεωτική τη Διαβίβαση στοιχείων Τιμολόγησης και λοιπές Διαβιβάσεις στα πλαίσια των myDATA
 • Καθορίζει τις Συνέπειες από την Ηλεκτρονική Διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 • Προβλέπει πρόστιμα για τα myDATA

Ενότητες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

 1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Αγοραπωλησία Ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής
  • Συνέπειες από την Ηλεκτρονική Διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
  • Υποχρεώσεις παροχών Υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
  • Πρόστιμα στους παρόχους Υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων
  • Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ – myDATA – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  • Κίνητρα για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό
  • Υποχρεωτική ηλεκτρονική Διαβίβαση Πληροφοριών
  • Πρόστιμα myDATA
 3. ΕΛΑΧΙΣΤΟ (ΤΕΚΜΑΡΤΟ) ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • Τρόπος υπολογισμού – σύγκριση με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό
  • Προσαύξηση λόγω τζίρου αν υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα
  • Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου Εισοδήματος
  • Εξαιρέσεις από τον προσδιορισμό του ελαχίστου καθαρού Εισοδήματος
  • Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού Εισοδήματος από την άσκηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
  • Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού Εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει Μονοπρόσωπη Εταιρεία
  • Μεταφορά ζημιών από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα
  • Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό Εισοδήματος
  • Για τη συλλογή αποδείξεων με ηλεκτρονικό τρόπο θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο Εισόδημα
  • Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή Φόρου σε περίπτωση Τεκμαρτού προσδιορισμού Εισοδήματος
 4. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης Ακινήτων
  • Υπαγωγή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Μείωση τέλους επιτηδεύματος
  • Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
  • Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία
  • Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού προς απόδοση στο Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ποσών εκ του νόμου παρακρατούμενων
  • Θέματα Φ.Π.Α κ.λπ. Φορολογιών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Λογιστές, Λογιστήριο, Οικονομική Διεύθυνση, Δικηγόρους και γενικά όσοι ασχολούνται με Φορολογικά.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο αυτό θα:

 • Ενημερωθούν για τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το Νομοσχέδιο και τις επιπτώσεις που θα έχουν στους Φορολογούμενους, ιδιαίτερα στους Ελεύθερους Επαγγελματίες, με την θεσμοθέτηση των Τεκμαρτών Εισοδημάτων τους και πώς θα αμφισβητήσουν τα εν λόγω Τεκμήρια, ποιες μειώσεις και ποιες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Τεκμηρίου ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες Φορολογούμενων
 • Ενημερωθούν για τα πρόστιμα και τους τρόπους αποφυγής τους
 • Ενημερωθούν για την φορολόγηση του Εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις και το Φ.Π.Α.
 • Λάβουν χρήσιμες συμβουλές και προτάσεις για την βελτίωση της φορολογικής τους συμμόρφωσης, την αποφυγή προστίμων και την ενίσχυση της ανάπτυξής τους.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος

Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου "Μισθοδοσία Προσωπικού", Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σύμβουλος Φορολογικός Εργασιακός Ασφαλιστικός.
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 290 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies