Περιγραφή

H AQS διοργανώνει το σεμινάριο «Hotel Financial Audit & Improvement - Οικονομική Αξιολόγηση & Βελτίωση Ξενοδοχείου» στις 2 & 3 Απριλίου στην Αθήνα (Divani Palace Acropolis). Στο σεμινάριο αυτό αξιοποιούμε την μεγάλη Οργανωτική Εμπειρία της AQS σε θέματα Συμβουλών Οικονομικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων με την εξειδίκευση σε Ξενοδοχειακά Θέματα του Συγγραφέα – Συμβούλου Ξενοδοχειακού Τομέα κ. Δημητρίου Λαλούμη, καθώς και του κ. Δημοσθένη Παντίσκου. Γίνεται σε βάθος ανάλυση όλων των Οικονομικών λειτουργιών για κάθε δραστηριότητα του Ξενοδοχείου, παρουσιάζονται οι διορθωτικές ενέργειες για τυχόν ευρήματα και σχεδιάζεται ο Οικονομικός Προϋπολογισμός, ο Ταμειακός Προγραμματισμός και οι ενέργειες για Μείωση Κόστους Λειτουργίας.

Ενότητες

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 • Διαχείριση προϊόντος
  • Το ξενοδοχειακό προϊόν
  • Επίπεδα ξενοδοχειακού προϊόντος
  • Το Positioning του Ξενοδοχείου
  • Ποιότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος
  • Επιλογή του προϊόντος από τον καταναλωτή
  • Πιστότητα πελατείας
  • Η διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού προϊόντος

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 1. Κεντρική αποθήκη (Τρόφιμα / Ποτά / Χημικά / Χαρτικά)
  • Παραγγελίες
  • Εγκρίσεις
  • Παραλαβές
  • Καταχωρήσεις
  • Προσφορές προμηθευτών
  • Παρακολούθηση αναμενόμενων ΠΤ
  • Αποθήκευση
  • Ενδοδιακινήσεις
  • Διαχείριση καταστροφών
  • Κωδικοποιήσεις ειδών
  • Απογραφές
  • Αξιολόγηση προμηθευτών
  • Έλεγχος καταχωρηθέντων ΤΔΑ
  • Παρακολούθηση δαπανών χημικών
  • Παρακολούθηση δαπανών χαρτικών
  • Παρακολούθηση και διαχείριση εξοπλισμού
  • Παρακολούθηση και διαχείριση ειδών συντήρησης
 2. Διαδικασίες F&B
  • Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης (ΑΛΠ)
  • Ανάλυση μεθοδολογίας υπολογισμού κόστους επισιτιστικών τμημάτων σε τρόφιμα και ποτά
  • Κωδικοποίηση ειδών
  • Καταγραφή συνταγών
  • Υπολογισμός και καταγραφή φύρας ειδών
  • Εκδηλώσεις (Προϋπολογισμός, τελικό κόστος, επιθυμητό κέρδος κ.λπ)
  • Έλεγχος τήρησης συνταγών
  • Έλεγχος εκπτώσεων
  • Έλεγχος ακυρώσεων
  • Έλεγχος ενδοδιακινήσεων τροφίμων και ποτών
  • Συμφωνία τμημάτων, έλεγχος παράδοσης μετρητών ημέρας
  • Εκδηλώσεις, κόστος και κέρδος ανά εκδήλωση
  • Τρόπος χρέωσης πακέτων ποτών σε εκδηλώσεις
  • Τιμολογιακή πολιτική και υπολογισμός τιμών πώλησης
  • Ταμειακός έλεγχος τμημάτων
  • Ποσοτικός έλεγχος τμημάτων
  • Έλεγχος δικαιουμένων Πρωινών- Γευμάτων-Δείπνων
  • Διαχείριση και παρακολούθηση maison καταναλώσεων
  • Απογραφές τμημάτων
  • Αναλώσεις τροφίμων και ποτών ανά τμήμα
  • Ενδοδιακινήσεις τροφίμων και ποτών ανά τμήμα
  • Διαχείριση φθορών τροφίμων και ποτών
  • Παρακολούθηση και κόστος φαγητού προσωπικού
  • Υπολογισμός μηνιαίων Αναλώσεων
  • Υπολογισμός επί της % κόστους μηνός και έτους σε τρόφιμα και ποτά ανά τμήμα
  • Παρακολούθηση / υπολογισμός μηνιαίων εξόδων επισιτιστικών τμημάτων
  • GOP επισιτιστικών τμημάτων. (Μηνιαίο / Ετήσιο)
  • Χειρόγραφες διαδικασίες λειτουργίας
 3. Διαδικασίες Υποδοχής
  • Έλεγχος χρέωσης συμφωνηθέντων (room rate, meals, breakfast)
  • Έλεγχος εκπτώσεων σε συμφωνημένη τιμή δωματίου
  • Έλεγχος και συμφωνία ημερήσιων εσόδων. Ανάλυση μεθοδολογίας πιστοποίησης
  • Έλεγχος και συμφωνία μετρητών ημέρας. Ανάλυση μεθοδολογίας πιστοποίησης
  • Έλεγχος και συμφωνία πιστωτικών καρτών. (Αφορά και λογιστήριο)
  • Έλεγχος και συμφωνία παραμενόντων πελατών. (Αφορά και λογιστήριο)
  • Έλεγχος και συμφωνία με επισιτιστικά τμήματα
  • Παρακολούθηση προκαταβολών. (Αφορά και λογιστήριο)
  • Έλεγχος στοιχείων σε αναμενόμενες αφίξεις
  • Ελεγχος No show rooms
  • Έλεγχος Day-use rooms
  • Έλεγχος Complimentary rooms
  • Έλεγχος κατειλημμένων δωματίων
  • Έλεγχος χρεώσεων “late departures” δωματίων
  • Έλεγχος Χρεώσεων Groups
  • Έλεγχος χρεωστικών / πιστωτικών υπολοίπων φανταστικών δωματίων
  • Έλεγχος Credit Limit Report
  • Χειρόγραφες διαδικασίες λειτουργίας
 4. Κρατήσεις / Credit
  • Καταχωρήσεις συμβολαίων στο σύστημα
  • Έλεγχος ορθής καταχώρησης τιμοκαταλόγων
  • Έλεγχος τιμολόγησης προβλεπόμενων αφίξεων
  • Τιμοκατάλογοι πελατών
  • Ημερήσια συμφωνία Χρεωστών
  • Παρακολούθηση χρεωστικών / πιστωτικών υπολοίπων
  • Έλεγχος ορθών χρεώσεων μεμονωμένων πελατών
  • Έλεγχος και παρακολούθηση προκαταβολών
  • Συμφωνία με τραπεζικούς λογ/σμούς
  • Έλεγχος ορθών χρεώσεων Groups
 5. Διορθωτικές Ενέργειες
  • Για όλα τα ευρήματα στις παρακάτω λειτουργίες θα συζητηθούν Διορθωτικές Ενέργειες
 6. Budgeting & Reporting
  • Το χτίσιμο του προϋπολογισμού
  • Οι προβλέψεις των πωλήσεων
  • Οι προβλέψεις των δαπανών
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Το κεφάλαιο κίνησης
  • Ο προγραμματισμός της ταμειακής ροής (Cash flow)
 7. Ειδικά σημεία για βελτίωση του κόστους
  • Βελτίωση κόστους λειτουργιών
  • Η μείωση των Διοικητικών Δαπανών
  • Η μείωση του κόστους φύρας υλικών
  • Η μείωση του κόστους αγορών
  • Η μείωση του κόστους προσωπικού
  • Η αποδοτικότερη διαχείριση των λειτουργιών marketing
  • H βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Οι Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας («On-line Σύμβουλοι»

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies