Περιγραφή

Στο Σεμινάριο αυτό αναλύονται οι επιπτώσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - GDPR - Κανονισμός 2016/679 - στο Marketing, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα Συμμόρφωσης (compliance measures). Κάθε Εταιρεία ή Οργανισμός που υλοποιεί δράσεις Marketing, είτε στην παραδοσιακή του μορφή είτε στην Ψηφιακή (Digital Marketing: e-mail Marketingpaid searchsocial media advertising κτλ), θα πρέπει να γνωρίζει την ανάγκη Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR. Οι πρακτικές συνέπειες της μη Συμμόρφωσης για ένα εμπορικό σήμα (brand) μπορεί να είναι καταστροφικές. Ο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν τα Στελέχη του Marketing την τεχνογνωσία, ώστε να εντοπίζουν και να εκτιμούν τους Κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσα στην Επιχείρηση, να εξετάζουν την επάρκεια των Μηχανισμών και Διαδικασιών Προστασίας Δεδομένων και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες Βελτιώσεις, ώστε οι Λειτουργίες του Marketing να συμμορφώνονται με τον GDPR. Στο Σεμινάριο αυτό, περιλαμβάνεται αναλυτική Μεθοδολογία Διερεύνησης όλων των πτυχών του Marketing, στις οποίες, από την Εμπειρία μας στην Εφαρμογή του GDPR σε πάνω από 100 Οργανισμούς, έχουμε εντοπίσει συχνή δραστηριότητα Συλλογής και Επεξεργασίας άρα και εμφάνιση Κινδύνου για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της AQS 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται στην επίλυση προβλημάτων, είτε σχετικά με την Εγκατάσταση και τη Λειτουργία του GDPR είτε σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του DPO.

Σεμινάρια GDPR

Το σεμινάριο υλοποιείται από το 2016 με μεγάλη επιτυχία, ενώ το υλικό του έχει εμπλουτιστεί με νέα Εργαλεία και Μεθοδολογίες, μέσα και από την εμπειρία υλοποίησης άνω των 100 Έργων Συμμόρφωσης με τον GDPR από την AQS, σε Οργανισμούς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Minoan Lines, Jumbo, Friday's, Vitex, AON, Subaru, ΕΡΤ, Bingo, Hellas Sat, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ.

Ενότητες

Α. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

 • GDPR: Περιγραφή, Αρχές, Επιπτώσεις
 • E-Privacy framework
 • GDPR και Marketing


Β. Κρίσιμες έννοιες

 • Προσωπικά και Ευαίσθητα Δεδομένα
 • Data Subject, Controller, Data Protection Officer, Processor
 • Files (Computer, Database, Manual)
 • Data Broker
 • Digital Assets
 • Cookie Technology
 • Metadata
 • Unstructured Data
 • E-mailing providers
 • Data Cleansing Companies
 • Analytic Providers


Γ. Marketing: Στρατηγικές και Εργαλεία

 • Πώς αποκαλύπτονται τα Προσωπικά Δεδομένα
 • Πώς συλλέγονται τα Δεδομένα
 • Πώς γίνεται η Gap Analysis
 • Οι διαφορετικοί τύποι Marketing
 • Διαδραστικό Marketing
 •  Ψηφιακό Marketing
 • Διαδικτυακό ή Online Marketing
 • Internet Marketing Strategies
 • Digital Customer Tools (Big Data, Profiling)


Δ. Marketing: Συμμόρφωση με τον GDPR

 • Συγκατάθεση των ατόμων
 • Νομιμότητα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Διαφάνεια
 • Δικαιώματα Καταναλωτών
 • Παραβίαση Δεδομένων
 • Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Πώς εξασφαλίζεται για ειδικές περιπτώσεις η συγατάθεση (consent) του Πελάτη / Καταναλωτή
 • Συνηθη λάθη και παραλήψεις στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Λειτουργία του Marketing
 • Βέλτιστοι τρόποι Διόρθωσης λαθών και παραλείψεων
 • Εκτίμηση επιπτώσεων Προστασίας Δεδομένων
 • Προστασία Δεδομένων κατά τον Σχεδιασμό και εξ’ ορισμού
 • Βασικές Υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Controller)
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)


E. Case Studies

 • Permission Passing Campaign
 • Marketing Action Plan

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη του Marketing, σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας (controllers), σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, στον Υπεύθυνο και στα Στελέχη των λειτουργιών ΙΤ της Επιχείρησης, αλλά και στη Διοίκηση και στα εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό στρατηγικής Marketing, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες Πρακτικές σε όλα τα θέματα χρήσης Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Marketing και την συμμόρφωση της Εταιρείας με τον GDPR.

 

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο GDPR for Marketing όπως η περιγραφόμενη δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 • Να εντοπίσουν όλες τις Περιοχές όπου είναι δυνατόν να κρύβονται Προσωπικά Δεδομένα
 • Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσα στην Επιχείρηση
 • Εξετάζουν την επάρκεια των Μηχανισμών και Διαδικασιών Προστασίας Δεδομένων και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες Βελτιώσεις
 • Ειδικότερα να αξιοποιούν τους πιο κατάλληλους τρόπους για απόκτηση του consent των ΠελατώνΝα δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες να εξαλείφουν ή να τροποποιούν τα Δεδομένα τους όποτε το επιθυμούν
 • Να πραγματοποιούν Audit, ώστε να διασφαλίζουν την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Τα 5 παραπάνω βιβλία του Ι. Κυριαζόγλου, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανατρέχουν για την αναζήτηση λεπτομερειών και ειδικών περιπτώσεων
 • Εγχειρίδιο «GDPR for Marketing»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία SIPOC για την καταγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
 • Εργαλεία για την Ανάλυση Κινδύνων
 • Εργαλεία για την Gap Analysis
 • Τα Case Studies που θα παρουσιαστούν με τις λύσεις τους
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
ΑΘΗΝΑ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies