Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ISO 2859-1 ATTRIBUTE SAMPLING - Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

ISO 28594 ATTRIBUTE SAMPLING - Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance.

Κατά τον έλεγχο των παραλαμβανόμενων Παρτίδων, ένα μεγάλο μέγεθος Δείγματος - πέρα από το απαιτούμενο - δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι διασφαλίζει καλύτερα την Ποιότητα, ενώ φυσικά αυξάνει το κόστος του Ποιοτικού Ελέγχου. Η συνηθισμένη πρακτική λήψης Δείγματος, ως ποσοστό του μεγέθους της Παρτίδας, είναι απολύτως λανθασμένη και αντιεπιστημονική. Επίσης, η συνεχής Δειγματοληψία στη Γραμμή Παραγωγής, πολλές φορές, γίνεται με τρόπο ατεκμηρίωτο που δεν στηρίζεται στα Διεθνώς Ισχύοντα Πρότυπα. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις δεν παράγονται αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς το Επίπεδο της Ποιότητας που ελέγχεται.

Το Σεμινάριο αυτό πραγματεύεται το θέμα της Δειγματοληψίας με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η Ποιότητα, αλλά και να αποφεύγεται η Σπατάλη. Περιλαμβάνει τη Δειγματοληψία Εισερχομένων Παρτίδων, τη συνεχή Δειγματοληψία κατά τη διάρκεια της Παραγωγής, αλλά και τη Δειγματοληψία για την αποδέσμευση των Παρτίδων που παράγονται.

Παρουσιάζει επίσης, τη Δειγματοληψία που απαιτείται για την Επικύρωση των Διεργασιών (Validation), τον Έλεγχο Ποιότητας των Υπηρεσιών, όπως είναι η Ποιότητα Εξυπηρέτησης (Customer Service Level), το ποσοστό ακρίβειας Αποθεμάτων κ.λπ., χρησιμοποιώντας τα αναγνωρισμένα Διεθνώς Πρότυπα ISO 2859-1 και ISO 28594 και Καμπύλες Λειτουργίας (Operating Curves). Στους συμμετέχοντες δίνονται Εργαλεία σχεδιασμένα από την Εταιρεία μας, με τα οποία υπολογίζεται εύκολα η εκάστοτε απαιτούμενη Δειγματοληψία βασισμένη στο Ρίσκο Παραγωγού και στο Ρίσκο Πελάτη.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.


Duration

03-03-2022

Ενότητες

Α. Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας

 • Ο Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας
 • Κριτήρια Σχεδιασμού
 • Ρίσκο Πελάτη και Ρίσκο Παραγωγού
 • Εργαλεία Υλοποίησης του Σχεδιασμού
 • Σχέση Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Ποιότητας
 • Πώς το μέγεθος της Παρτίδας Επηρεάζει το μέγεθος του Δείγματος
 • Πώς το μέγεθος της ροής της Παραγωγής (Μονάδες ανά ώρα) επηρεάζει το αποτέλεσμα
 • Πώς τα επίπεδα Ποιότητας επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Β. Έλεγχος Εισερχόμενης ή Εξερχόμενης Παρτίδας: Τo Πρότυπο ISO 2859-1

 • Πώς επιλέγουμε το Επίπεδο Αυστηρότητας
 • Κριτήρια για την μετάπτωση από ένα επίπεδο σε ένα άλλο
 • Πώς λειτουργούν οι Πίνακες του Προτύπου
 • Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο Πλάνο Δειγματοληψίας

Γ. Έλεγχος Παραγωγής (Continuous Sampling), ZERO ACCEPTANCE SAMPLING ISO 28594 (MIL-STD-1916)

 • Πρότυπο ISO 28594
 • Πώς επηρεάζει το επίπεδο Ποιότητας τη Δειγματοληψία
 • Πώς χρησιμοποιούνται τα Επίπεδα αυστηρότητας
 • Πώς χρησιμοποιούνται οι πίνακες
 • Πρότυπο ISO 28593 για έλεγχο στη βάση Average Outgoing Quality Limit

Δ. Δειγματοληψία για την παρακολούθηση της Ποιότητας της Διεργασίας

 • Τι δείγματα χρειαζόμαστε για να ετοιμάσουμε ένα Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart) για μετρήσιμα μεγέθη
 • Πώς υπολογίζουμε το μέγεθος του Δείγματος για να παρακολουθούμε αν μια Διεργασία είναι υπό Στατιστικό έλεγχο με παρακολούθηση ελαττωματικών

Ε. Επικύρωση (Validation) Διεργασιών

 • Τι δείγμα απαιτείται για την επικύρωση μιας Διεργασίας
 • Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της Δειγματοληψίας
 • Κάθε πότε επαναλαμβάνεται η Επικύρωση μιας Διεργασίας

ΣΤ. Μέτρηση Αβεβαιότητας (Σφάλματος) Οργάνων και Μεθόδων

 • Απαιτούμενο Μέγεθος Δείγματος
 • Υπολογισμός Αβεβαιότητας
 • Επίδραση του μεγέθους του Δείγματος στην Αβεβαιότητα

Ζ. Συνδυασμός Στατιστικού Ελέγχου και Δειγματοληψίας

 • Πώς συνδυάζεται ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας με τη Δειγματοληψία
 • P-Chart και Δειγματοληψία
 • Poisson Chart και Δειγματοληψία

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη που εμπλέκονται στην Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο A’ υλών, στον έλεγχο Παραγόμενου Προϊόντος, στη Διασφάλιση Ποιότητας, σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Επιχειρήσεις και Ινστιτούτα, καθώς και σε Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κρατικών Υπηρεσιών.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν τις απαραίτητες Γνώσεις και Εργαλεία ώστε να:

 • Αποφεύγουν τη σπατάλη και επομένως να μειώνουν το κόστος Δειγματοληψίας
 • Σχεδιάζουν το σωστό Σύστημα Δειγματοληψίας, ώστε να Διασφαλίζεται η Ποιότητα του Προϊόντος
 • Αξιολογούν Προμηθευτές με έγκυρο τρόπο
 • Μετρούν με αξιόπιστο τρόπο το σφάλμα της Μέτρησης των Μεθόδων Ελέγχου (Uncertainty)
 • Επιλέγουν την ορθή Μέθοδο Επικύρωσης (Validation) της Διεργασίας
 • Εντοπίζουν έγκαιρα και αξιόπιστα περιπτώσεις μη αποδεκτής διακύμανσης της Ποιότητας της Παραγωγής
 • Βελτιώνουν την Ποιότητα με τον συνδυασμό Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Process Control – SPC) και σωστής Δειγματοληψίας
 • Πραγματοποιούν τα ανωτέρω με κατάλληλα Εργαλεία που θα τους δοθούν και με on line υποστήριξη επί 12 μήνες

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Επιστημονική Δειγματοληψία»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Μιχαήλ Θεοφίλου

Ο κ. Μιχαήλ Θεοφίλου είναι Αεροναυπηγός Μηχανικός απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προέρχεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας όπου υπηρέτησε σε πληθώρα παραγωγικών, διοικητικών και επιτελικών θέσεων και καθηκόντων στον τομέα της Συντήρησης και Υποστήριξης των αεροσκαφών, αποκτήσας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες στον Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Διοικητικό τομέα ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου, όπου η διαθεσιμότητα, ποιότητα, ασφάλεια των μέσων και το κόστος / αποτελεσματικότητα των οργανωτικών σχημάτων και των καθημερινών επιλογών και αποφάσεων ήταν ο πυρήνας της διαχρονικής ενασχόλησής του. Από το 2009 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Οργάνωσης Παραγωγής, Μείωσης Κόστους, Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Μέτρησης Αβεβαιότητας και Εκτίμησης Επικινδυνότητας, καθώς και για την Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας Επιχειρήσεων. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων, τη Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων και ΕΣΠΑ ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία εκπαιδεύσεων και εισηγήσεων στα παραπάνω αντικείμενα. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει διδάξει μεταξύ άλλων Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων, Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης, Παραγωγή και Αξιοποίηση Καινοτομίας στα Πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Θράκης, Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
Live Online Training
Date: 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία iBcl και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 480 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies