Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων, επεξεργασίας ασκήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

COST OPTIMIZATION

Αριστοποίηση Κόστους με Χρήση Εργαλείων

Πολλές Εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αύξησης του Διοικητικού και του Παραγωγικού Κόστους. Συνεπώς, οι στρατηγικές βελτιστοποίησης κόστους έχουν γίνει ουσιαστικό μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, καθώς οι Εταιρείες προσπαθούν να βελτιώσουν την Κερδοφορία τους και να αποκτήσουν έτσι μεγαλύτερη κερδοφορία αλλά και να αποκτήσουν ταυτόχρονα στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη τους.

Στο συγκεκριμένο Workshop, αφού πρώτα παρουσιαστούν οι επιτυχημένες Πρακτικές - Εργαλεία μείωσης Κόστους και οι συνήθεις περιοχές σπατάλης θα γίνει Εργαστήριο εφαρμογής. Θα δοθούν στους συμμετέχοντες τα δεδομένα μιας Επιχείρησης και θα προταθούν, χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία που τους παρέχουμε, ενέργειες μείωσης του Κόστους στην συγκεκριμένη Επιχειρησιακή Μονάδα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Βελτίωση Διεργασιών
 • Μέτρηση Παραγωγικότητας
 • Δείκτες αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς
 • Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Ένταξη μείωσης Κόστους
 • Προϋπολογισμός – Reporting

2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Εργαλεία για την διαμόρφωση της τιμής Πώλησης με βάση σχέση Ποιότητας Τιμής

3. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ – BEST PRACTICE ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

 • Έξοδα Πωλητών, Επιστροφές, Έξοδα Marketing
 • Διοικητικά έξοδα: Ενέργεια – Τηλέφωνα – Οχήματα – Αναλώσιμα
 • Λειτουργίες Αποθήκης – Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Οικονομική Λειτουργία Χρηματοοικονομικά Επενδύσεις παγίων
 • Διαχείριση Κερδοφορίας Πελάτων με βάση το Contribution Margin

4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

 • Αξιολογώντας στοιχεία του κλάδου εντοπίζουμε περιοχές Βελτίωσης
 • Σχεδιασμός Δράσεων Βελτίωσης

5. ACTIVITY BASED COSTING – CONTRIBUTION MARGIN

 • To Κόστος Τμήματος
 • Το Κόστος Σύμβασης Πελάτη
 • Το Κόστος Σύμβασης Έργου
 • Το πραγματικό Κόστος των Προϊόντων
 • Η Εφαρμογή του Contribution matrix στις Συμβάσεις με Πελάτες
 • Διαχείριση κερδοφορίας Προμηθευτών μα βάση το Contribution Matrix

6. LEAN MANUFACTURING & LOGISTICS

 • Value Stream
 • O.E.E (Overall Equipment Effectiveness)
 • Αριστοποίηση Αποθεμάτων
 • Είδη απωλειών Χρόνου στην Παραγωγή
 • Προμήθειες, Παραγωγή – Φύρες, Set up
 • Δράσεις βελτίωσης Παραγωγικότητας

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Δίνονται δωρεάν τα παρακάτω εργαλεία:

 • Πίνακας ελέγχου περίπου 500 σημείων της Επιχείρησης για μείωση κόστους
 • Η δομή κόστους της επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο
 • Σύγκριση κόστους Εταιρίας του κάθε συμμετέχοντα με τον Μέσο Όρο του κλάδου
 • Ο Προϋπολογισμός ως Εργαλείο μείωσης κόστους
 • Εργαλεία προγραμματισμού παραγωγής
 • Μελέτη χρόνων μεθόδων
 • Value Analysis, για προμήθειες & παραγωγή
 • Εργαλεία αριστοποίησης ποσότητας παραγγελίας και παρτίδας
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό ολικού κόστους αγοράς
 • Εργαλείο αξιολόγησης προσφερόμενων εκπτώσεων
 • Εργαλεία καθορισμού ύψους αποθεμάτων
 • Εργαλεία για την χωροθέτηση των υλικών
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό κόστους δραστηριοτήτων (Activity Base Costing), συμβάσεων, πελατών
 • NPV, IRR & PBP για αξιολόγηση επενδύσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Γενικούς Διευθυντές και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν και να βελτιώνουν διεργασίες
 • Μετρούν παραγωγικότητα
 • Βελτιστοποιούν Προμήθειες, Παραγωγή και Φύρες
 • Διαχωρίζουν και να διαχειρίζονται κερδοφορία πελατών με βάση contribution margin
 • Σχεδιάζουν έργα μείωσης Κόστους

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «COST CUTTING – Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις»
 • Παρουσίασητου σεμιναρίου
 • Εργαλεία Μείωσης Κόστους που προαναφέρθηκαν
 • Δωρεάν υποστήριξη για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2023
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies