Περιγραφή

Η Μείωση Κόστους Λειτουργίας αποτελεί αναγκαιότητα για κάθε είδους επιχείρηση, όχι μόνο κάτω από συνθήκες Οικονομικής Κρίσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων μείωσης της σπατάλης προκειμένου να μην εξανεμίζονται τα αποτελέσματα των αυξημένων πωλήσεων.

Το σεμινάριό μας για τη μείωση του Κόστους συμπληρώνεται με την παρουσίαση μιας σύγχρονης μεθοδολογίας, του Activity Based Costing, που δίνει την ακριβή Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων μεσα σε μια Επιχείρηση (Παραδείγματα: Αποθήκη, Διανομή, Room Service, Εστιατόριο, Συντήρηση Εξοπλισμού, Μονάδα Παραγωγής κλπ), Κατηγοριών πελατών, Συμβάσεων με πελάτες, παρτίδων Εξαγωγών και Έργων. Με τον τρόπο αυτό δίνονται οι σωστές απαντήσεις σε προβλήματα-ερωτήματα όπως:

 • Προϊόντα ή συμβάσεις προμηθειών, κοστολογούνται πάνω από το πραγματικό τους κόστος με αποτέλεσμα να χάνονται πελάτες και να κερδίζει έδαφος ο ανταγωνισμός
 • Αντιθέτως, σε άλλες περιπτώσεις η συμβατική κοστολόγηση δίνει αποτελέσματα κάτω από το πραγματικό κόστος με αποτέλεσμα αντί κέρδους να προκύπτει τελικά ζημία
 • Από ποιες δραστηριότητες κερδίζονται τα χρήματα και ποιες ειναι ζημιογόνες

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα Workshop στο οποίο ακτινογραφούνται όλες οι περιοχές της σπατάλης και σημείο προς σημείο παρουσιάζονται οι πρακτικές και τα Εργαλεία για τη μείωση του κόστους.

Αναλύονται όλα τα σημεία που επιδέχονται μείωση κόστους και αφορούν όλες τις περιοχές της επιχείρησης, ώστε ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να αρχίσει αμέσως την εφαρμογή Προγράμματος Μείωσης Κόστους στην επιχείρησή του, εντοπίζοντας τις ευκαιρίες που τον αφορούν.

Επί πλεόν, βασισμένοι στα δεδομένα μιας Επιχείρησης εκτιμάται το Activity Based Cost, με εύχρηστα και φιλικά στον χρήστη Εργαλεία που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας.

Στους συμμετέχοντες δίνεται μια σειρά σημαντικών εργαλείων όπως: Activity Based Costing, ABC Analysis, Διαχείριση Αποθεμάτων, Μείωσης Κόστους Αγορών, Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού, Συστήματος Αναφορών, Υπολογισμού των Χ

Ενότητες

1η ΗΜΕΡΑ

ACTIVITY BASED COSTING

 • Οι αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
 • Τι είναι το Activity Based Costing
 • Η σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
 • Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)
 • Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
 • Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
 • Η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα προϊόντα
 • Η κοστολόγηση των συμβάσεων
 • Η κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
 • Η κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
 • Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
 • Αποφάσεις για Outsourcing

2η ΗΜΕΡΑ

Α. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

 • Λειτουργία Γραμματείας – Διαχείριση Αρχείων
 • Αγορές – Προμήθειες
 • Σχεδιασμός Προϊόντων – Υπηρεσιών
 • Φύρες Παραγωγής – Ποιότητα προϊόντων
 • Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής – Συντήρηση
 • Κόστος Εργασίας – Διαχείριση Προσωπικού
 • Γενικά Έξοδα (Κόστος Οχημάτων – Ενέργεια – Τηλέφωνα)
 • Διοικητικά Έξοδα – Εργασίες Γραφείου – «Χαρτοβασίλειο» – Security
 • Έξοδα Πωλήσεων – Μεταφορά – Διανομή
 • Επιστροφές Προϊόντων
 • Έξοδα προώθησης – προβολής – διαφήμισης
 • Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης
 • Οικονομικές λειτουργίες – Χρηματοοικονομικά – Δανεισμός – Κεφάλαιο κίνησης
 • Πληροφορική – Ανωτάτη Διοίκηση
 • Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου – Αλλαγές – Καινοτομίες

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Πίνακας 1000 σημείων και Best Practices για τη μείωση κόστους
 • Προϋπολογισμός – Ανάλυση Νεκρού Σημείου
 • Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
 • Εργαλεία Τηλεεργασίας
 • 20 ειδικά εργαλεία σε Εxcel με πρακτικές εφαρμογές όπως: Value Analysis, ParetoAnalysis – Statistical Process Control (SPC), Μελέτη Χρόνων – Μεθόδων, Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI, Excel Ελέγχου, Προϋπολογισμένων δαπανών, Cash Flow, Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους κ.α.

Γ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΟ

 • Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μείωσης Κόστους
 • Ο καθορισμός των κρισίμων σημείων Έργων Μείωσης Κόστους

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων / Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Παραγωγής, Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμηθειών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Στόχοι:

 • Θα προσδιορίσουν τις περιοχές, όπου μπορεί και απαιτείται να πραγματοποιηθεί δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης/Οργανισμού.
 • Θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη μείωση αυτή σαν ένα Οργανωτικό Έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα εφαρμόζοντας τα Εργαλεία μείωσης κόστους που θα τους δοθούν.
 • Θα καταρτίσουν Προϋπολογισμό με βαση τις μειώσεις που σχεδιάστηκαν.
 • Θα ξεκινήσουν αμέσως την Εφαρμογή των σχετικών Εργαλείων για τη μείωση του κόστους.
 • Θα υπολογίζουν το πραγματικό κόστος Δραστηριοτήτων, Τμημάτων Προϊόντων, πελατών

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Όλη η παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή
 • Λογισμικό σε Access για τον υπολογισμό του Activity Based Costing
 • Λογισμικό Διαχείρισης Κρισίμων Σημείων Έργου Μείωσης Κόστους
 • 20 εργαλεία σε Excel
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies