Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Coaching με Βιωματικές Ασκήσεις

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Η σύγχρονη Μεθοδολογία του Coaching στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού έρχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στο Management που επικεντρώνεται στην Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του Προσωπικού και κατ' επέκταση στην ενδυνάμωση της Ομάδας.

Πρόκειται για μια νέα οπτική στο Management όπου ο Manager συμμετέχει στην Ομάδα ενδυναμώνοντας τα μέλη και βοηθώντας τα να απελευθερώσουν το Δυναμικό τους, ενώ παράλληλα τα υποστηρίζει να μάθουν και να αναπτύξουν νέες Δεξιότητες. Εντοπίζει τις ανάγκες, τα ταλέντα και τους περιορισμούς τους για να μπορέσει ουσιαστικά να τα βοηθήσει να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά και να αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο.

Με το σεμινάριο αυτό, προσφέρουμε στην Ελληνική Αγορά με πρακτικό και άμεσο τρόπο, αποκλειστικά μέσα από Βιωματικές Ασκήσεις, τα στοιχεία της Μεθοδολογίας του Coaching, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν στην πράξη την Έννοια, τη Χρησιμότητα και τα Οφέλη του Coaching. Με τον τρόπο αυτό οι Managers θα μπορέσουν να αναπτύξουν το Προσωπικό τους ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητές τους και άρα μεγιστοποιώντας την Απόδοση της Ομάδας.

Οι παρεχόμενες με την κλασσική εκπαίδευση γνώσεις, ξεχνιούνται εύκολα και σε σύντομο χρόνο, ενώ όσα γίνονται γνωστά με βιωματικό τρόπο, δύσκολα ξεχνιούνται.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το πώς μπορεί το Coaching να συμβάλει ουσιαστικά στη Διαχείριση των Αλλαγών στο Εργασιακό Περιβάλλον, στην Ανάπτυξη θετικότητας, καθώς και στην Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Ομάδας με αποτέλεσμα τη Μείωση και την αποτελεσματική Διαχείριση των Συγκρούσεων.

Η Εφαρμογή των τεχνικών του Coaching από τους συμμετέχοντες, μέσω των Βιωματικών Ασκήσεων Role Playing, θα τους παρακινήσει να τις εφαρμόσουν άμεσα στην πράξη και να κινητοποιήσουν με νέους τρόπους τα μέλη της Ομάδας τους.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€500)
Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119
Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Έννοια και Χρησιμότητα του Coaching
 • Οφέλη του Coaching
 • Πότε δε χρησιμοποιούμε το Coaching
 • Ποια είναι η σύνδεση του Coaching με άλλες Μεθόδους (mentoring, counseling, consulting, therapy)
 • Οι βασικές Δεξιότητες του Coach
 • Βιωματικές Ασκήσεις με Παραδείγματα από τον Εργασιακό Χώρο

2. ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ COACHING

 • Ποιες είναι οι βασικές Ιδέες του Coaching
 • Ποιος είναι ο Ρόλος και τα Χαρακτηριστικά του Coach σε μια Ομάδα
 • Παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής του Coaching στην πράξη
 • Βιωματικές Ασκήσεις στη χρήση των Τεχνικών με Παραδείγματα από τον Εργασιακό Χώρο

3. COACHING, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
 • Θετική Κουλτούρα στον Εργασιακό Χώρο
 • Πώς το Coaching αξιοποιεί τις Αρχές Επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη θετικού λόγου μέσα από τις Πρακτικές του Coaching
 • Βιωματικές Ασκήσεις με Παραδείγματα από τον Εργασιακό Χώρο

4. COACHING ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

 • Τα στάδια των Αλλαγών
 • Ο Coach ως φορέας της Aλλαγής
 • Ο Coach ως Διαχειριστής της Αλλαγής
 • Βιωματικές Ασκήσεις με Παραδείγματα από τον Εργασιακό Χώρο

5.COACHING ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Κίνητρα Εργαζομένων, μύθοι και πραγματικά δεδομένα
 • Τεχνικές Παρακίνησης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
 • Προκλήσεις και Δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Coach
 • Βιωματικές Ασκήσεις με Παραδείγματα από τον Εργασιακό Χώρο

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Γενικούς Διευθυντές, στα Στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διευθυντές όλων των τμημάτων, καθώς και σε όλα τα Στελέχη που ασκούν Διοίκηση.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • Κατανοήσουν την Έννοια, τη Χρησιμότητα και τα Οφέλη του Coaching
 • Αναπτύξουν τις Δεξιότητες του Coach
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους συνεργάτες τους
 • Απελευθερώνουν το δικό τους Δυναμικό, αλλά και των συνεργατών τους
 • Δημιουργούν ένα θετικότερο κλίμα στην Ομάδα τους, αλλά και κατ’ επέκταση στο Χώρο της Εργασίας τους
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις Συγκρούσεις
 • Δημιουργούν Αλλαγές ή να διαχειρίζονται καλύτερα τις Αλλαγές στο Εργασιακό τους Περιβάλλον
 • Μεγιστοποιούν την Απόδοση των Ατόμων και των Ομάδων που διοικούν
 • Εμπνέουν τα μέλη της Ομάδας τους

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Coaching με Βιωματικές Ασκήσεις”
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων του Coach
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίο

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου, Διαθέτει εμπειρία 25+ ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια,burn out). Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), ενώ έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Eχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση απόδοσης, τις αποτελεσματικές προσλήψεις, την παρακίνηση, την ενδυνάμωση και το wellbeing των εργαζομένων.
Live Online Training
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€ 500) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Αρχικό Κόστος: €420 + 19% Φ.Π.Α. (€ 500) Επιδότηση ΑΝΑΔ: €119 Πληρωτέο Ποσό: €301 (+ Φ.Π.Α. € 79,8)
Κόστος Συμμετοχής 420 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies