Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Στο σεμινάριο αυτό, αναλύονται όλες οι Διαδικασίες, οι καλές Πρακτικές και τα Εργαλεία μέσω των οποίων, οδηγούμαστε σε Αποδοτικές Προσλήψεις. Παρουσιάζονται όλα τα επιμέρους βήματα, από τη στιγμή που δημιουργείται η ανάγκη πρόσληψης μέχρι την κάλυψη της θέσης και την ένταξη του προσληφθέντος στην Επιχείρηση. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται:

 • Ο τρόπος σύνδεσης του προφίλ του κατάλληλου Υποψηφίου με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της θέσης και η κατάλληλη διαμόρφωση της περιγραφής των ζητούμενων προσόντων, ώστε να προσελκύσει τα κατάλληλα άτομα.
 • Η προετοιμασία και η διεξαγωγή της συνέντευξης, με χρήση δύο κατηγοριών ερωτήσεων: Ερωτήσεων σχετικά με καταστάσεις που έχουν ζήσει, που συνδέονται με ανάλογες καταστάσεις της συγκεκριμένης θέσης και ερωτήσεων για τον τρόπο αντίδρασής τους υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες, με κατάλληλα διαμορφωμένα σενάρια, που οι απαντήσεις αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την καταλληλότητα του Υποψηφίου.
 • Το τελικό στάδιο επιλογής μεταξύ των αρχικά επιλεγέντων.
 • Ο καταλληλότερος τρόπος ένταξης του προσληφθέντος, η Εκπαίδευσή του, καθώς και η Αξιολόγηση του κατά την δοκιμαστική αρχική περίοδο, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απόφαση για τη συνέχιση της συνεργασίας στην Επιχείρηση.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η αξία της προσέλκυσης και επιλογής των κατάλληλων Υποψηφίων
 • Η Διαδικασία επιλογής προσωπικού και η σύνδεση με τις υπόλοιπες λειτουργίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η ένταξη του νεοεισερχόμενου και η σημασία της στη διακράτηση των ταλέντων
 • Η αξία του branding της επιχείρησης στη προσέλκυση Υποψηφίων

2. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Περιγραφή επιθυμητού προφίλ εργαζομένων
 • Παροχές και κίνητρα για τον κάτοχο της θέσης
 • Σχεδιασμός μιας ελκυστικής αγγελίας
 • Οργάνωση πλάνου επικοινωνίας της θέσης
 • The Best Workplace
 • Προσέλκυση Υποψηφίων γενιάς Χ, Υ και Ζ

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση βιογραφικών
 • Ψυχομετρικά Τεστ (φιλοσοφία, χρησιμότητα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αποτελεσματικότητα)
 • Κέντρα Αξιολόγησης – Assessment Centers (φιλοσοφία, χρησιμότητα, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αποτελεσματικότητα)
 • Συνέντευξη Αξιολόγησης (προετοιμασία, τεχνικές, αποτίμηση)
 • Αξιολόγηση τελικών προφίλ Υποψηφίων
 • Προσφορές εργασίας
 • Ενημέρωση Υποψηφίων

4. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

 • Σχεδιασμός Προγράμματος Ένταξης Νεοεισερχόμενων
 • Ανάλυση διαδικασίας Ένταξης και Εξέλιξης Νεοεισερχόμενου
 • Η διακράτηση ταλέντων
 • Ένταξη Nεοεισερχόμενων γενιάς Χ, Υ και Ζ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και γενικότερα σε στελέχη που εμπλέκονται στις Προσλήψεις Προσωπικού.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα αναγνωρίσουν την αξία της στοχευμένης προσέλκυσης Υποψηφίων
 • Θα κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες προσέλκυσης, αξιολόγησης και ένταξης ως άρρηκτους κρίκους μια αλυσίδας για μια επιτυχημένη πρόσληψη
 • Θα μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των Υποψηφίων της γενιάς Χ, Υ και Ζ
 • Θα ενημερωθούν πλήρως για τα ψυχομετρικά τεστ και τη συμβολή τους στην αξιολόγηση Υποψηφίων, καθώς και για άλλες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται
 • Θα εκπαιδευτούν σε μεθοδολογίες και τεχνικές για μια επιτυχημένη συνέντευξη
 • Θα μάθουν να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα ένταξης νεοεισερχόμενων εργαζομένων
 • Θα ασκηθούν μέσω βιωματικών ασκήσεων, Case Studies, Role Playing στην αποτελεσματική συνέντευξη και ένταξη του Υποψηφίου
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Εργαλεία, Checklists και Διαδικασίες για άμεση Εφαρμογή

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου “Αποδοτικές Προσλήψεις”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Check Lists για κάθε στάδιο (προσέλκυση, αξιολόγηση, ένταξη)
 • Οδηγός συνέντευξης (διαδικασία, ερωτήσεις)
 • Action Plan σχεδιασμού προγράμματος ένταξης νεοεισερχόμενων
 • Βιβλιογραφία, ειδικές ιστοσελίδες και video για την περαιτέρω ενασχόληση όσων ενδιαφέρονται
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου, Διαθέτει εμπειρία 25+ ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια,burn out). Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), ενώ έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Eχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση απόδοσης, τις αποτελεσματικές προσλήψεις, την παρακίνηση, την ενδυνάμωση και το wellbeing των εργαζομένων.
Live Online Training
Date: 2022
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 180 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies