Περιγραφή

Η Ανάπτυξη και το Λανσάρισμα νέων προϊόντων είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς μπορεί να προκύψουν λανθασμένες προσδοκίες των Marketers σχετικά με τις ανάγκες των καταναλωτών και την ανταγωνιστική δυνατότητα της εταιρίας. Το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συστηματοποιήσουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης και λανσαρίσματος νέων προϊόντων. Αρχικά εξετάζεται η Στρατηγική Τοποθέτησης – Positioning στην αγορά και η εύρεση των niches ευκαιριών, που πρέπει να εντοπισθούν για να γίνει η πρώτη διείσδυση. Προσδιορίζονται τα PoPs (Points of Parity) και τα PoDs (Points of Difference) και αξιολογούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Επίσης, εξετάζονται οι Στρατηγικές Καναλιών και οι Στρατηγικές Κατηγορίας των ανταγωνιστών και των Καναλιών. Οι δυνατότητες της εταιρίας να στηρίξει τα νέα προϊόντα στα κανάλια διανομής απασχολούν ιδιαίτερα το σεμινάριο, ενώ το περιβάλλον ύφεσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Η Στρατηγική Μόχλευσης του Brand - Leveraging - παρουσιάζεται με ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι σε περιβάλλον ύφεσης αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας του νέου προϊόντος και επιτρέπει τη μείωση του κόστους του Branding.
Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στοιχεία ενός Πλάνου Λανσαρίσματος με συγκεκριμένες προτεραιότητες, στόχους και ενέργειες. Η αξιοποίηση των καναλικών δυνατοτήτων της εταιρίας, η Διαφημιστική Στρατηγική τόσο από πλευράς πίεσης όσο και από πλευράς περιεχομένου, το merchandising και οι προωθητικές ενέργειες, εξετάζονται αναλυτικά μέσα στο Πλάνο Λανσαρίσματος.

Ενότητες

A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Τα στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων και συνήθη λάθη
 • Αρχική Αξιολόγηση –φιλτράρισμα Νέων Ιδεών
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας-Critical success factors
 • Διαμόρφωση του Concept του Προϊόντος
 • Καθορισμός, διερεύνηση & αξιολόγηση στοιχείων της αγοράς
 • Βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
 • Push και Pull Στρατηγικές
 • Επικοινωνία εντός της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση πωλητών
 • Κοστολόγηση νέου προϊόντος

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 • Προϊοντικό μίγμα κατηγορίας
 • Αξιολόγηση και δυνατότητες ανάπτυξης Κατηγορίας για τα διάφορα κανάλια
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή στη Κατηγορία
 • Διάρθρωση Πιστοτήτων και Switching
 • Τιμολογιακή πολιτική και προωθητικές ενέργειες
 • Επιλογή τμήματος Αγοράς για το προϊόν
 • Αρχική εκτίμηση P & L
 • Αξιολόγηση από τον πελάτη

Γ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Κενά Αγοράς και ανάλυση ανταγωνιστικής τοποθέτησης
 • Στρατηγικές PoPs (points of parity) και PoDs (points of difference) – αξιολογούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 • Θέση και Στρατηγικές Ανταγωνιστών στα Κανάλια και στην Κατηγορία
 • Στρατηγικές Καναλιών και οι Στρατηγικές Κατηγορίας των ανταγωνιστών και των Καναλιών
 • Οδηγός ανταγωνιστικής τοποθέτησης του προϊόντος

Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

 • Δυνατότητες Μόχλευσης Brand, ανταγωνιστικής θέσης στο κανάλι, licencing

E. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται με δομημένο τρόπο όλη η μεθοδολογία, από τον εντοπισμό των ευκαιριών Νέων Προϊόντων μέχρι το πλάνο ανάπτυξης και λανσαρίσματος, η επιλογή του τμήματος της αγοράς που απευθύνεται, τα εργαλεία κοστολόγησης, υπολογισμού P&L και Καθαρής Παρούσας Αξίας του Νέου Προϊόντος.


Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να συστηματοποιήσουν τη Στρατηγική Ανάπτυξης & Λανσαρίσματος Νέων Προϊόντων
 • Να συζητήσουν τους δικούς τους προβληματισμούς
 • Να κατανοήσουν τον δομημένο τρόπο προσέγγισης βήμα προς βήμα στην ανάπτυξη των προϊόντων
 • Να εξοικειωθούν με τον τρόπο ανίχνευσης ευκαιριών αγοράς
 • Να εξοικειωθούν με τον τρόπο Positioning του Προϊόντος στην αγορά
 • Να αναπτύξουν την Εμπορική Πολιτική σχετικά με το νέο Προϊόν

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη, αλλά και σε Επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και υλοποίησης Στρατηγικών Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Ανάπτυξη & Λανσάρισμα Νέων Προϊόντων»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω του www.aqs.gr

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επιπλέον των μεγάλων Επιχειρήσεων έχει διδάξει την αποτελεσματική Ηγεσία και στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Μεσογειακό, Αιγαίου, Δυτικής Αττικής, Διεθνές, Δημοκρίτειο Θράκης αλλά και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Managing Director & Strategy Consultant

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 500 €
Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies