ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ BUDGETING

1. Πρόγραμμα σε Εxcel που περιλαμβάνει Φύλλα προϋπολογισμού:

 • Πωλήσεων προϊόντων, Όγκων και Αξίας ανά προϊόν

 • Ανάλυση κόστους παραγωγής και Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.)

 • Ανάλυση εξόδων logistics

 • Ανάλυση εξόδων διάθεσης

 • Ανάλυση εξόδων marketing

 • Ανάλυση Διοικητικών Εξόδων

 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Εξόδων

 • Φύλλο σύνθεσης εσόδων - εξόδων

2. Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά μήνα.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η κατάστρωση του προϋπολογισμού δαπανών και εσόδων, η διαμόρφωση του ταμειακού γίνεται αυτόματα έχοντας βέβαια θέσει τις συνθήκες σε ότι αφορά τον τρόπο είσπραξης από τους πελάτες και τον τρόπο πληρωμής των προμηθευτών.

Το λογισμικό σε Excel για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:

 • Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών, π.χ. Ποσοστό εισπράξεων σε μετρητά, πίστωση 1 μηνός, 2 μηνών κλπ

 • Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές π.χ. Α' Υλών, Υλικών Συσκευασίας κλπ. και το ποσοστό πληρωμών σε μετρητά, με πίστωση 1 μηνός, 2 μηνών κλπ

 • Με βάση την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

 

3. Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών

 

Το Λογισμικό αυτό υπολογίζει την ταμειακή Ροή της Επιχείρησης με βαση τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα τής Επιχείρησης ( Άμεση και Έμεση Μέθοδος )

 

4. Λογισμικό για την πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού

 

Επί τη βάση της σχεδιαζόμενης Πολιτικής Αποθεμάτων - Απαιτήσεων, Εξόφληση Πελατών - Προμηθευτών, Αναμενόμενων Εσόδων και Εξόδων, της μεταβολής Εσόδων και Εξόδων και του σχεδιαζόμενων Επενδύσεων υπολογίζεται ο Ισολογισμός

 

5. Λογισμικό Flexible Budget

 

Εργαλείο με το οποίο εντοπίζεται ποιες αποκλίσεις οφείλονται στις Πωλήσεις και ποιες στην διαφοροποίηση σταθερού και μεταβλητού κόστους

 

6. Εργαλείο Management Reporting

 

Excel με Ολοκληρωμένο Σύστημα Management Reporting που περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω Αναφορές, Δείκτες και Γραφήματα

 

7. Εργαλεία Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών και Παρακολούθησης Έργων

 

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο διαχείρισης έργων σε μορφή excel με βάση το οποίο ο Υπεύθυνος Έργου έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει το πλάνο ενεργειών (action plan) καταγράφοντας τις ενέργειες – φάσεις του έργου του και τους υπευθύνους υλοποίησης, να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξής τους με βάση την αυτόματη επισήμανση των εκκρεμοτήτων και να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σειράς από έργα σε ένα κεντρικό φύλλο.

 

8. Forecasting Model

 

Εργαλεία Πρόβλεψης βάσει των Μοντέλων: Ελαχίστων Τετραγώνων, Εκθετικής Εξομάλυνσης και Εκθετικής Εξομάλυνσης με Τάση. Τα τρία μοντέλα πρόβλεψης χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πρόβλεψης ζήτησης. Προκειμένου να επιλέξει κανείς το καταλληλότερο μοντέλο πρόβλεψης, μπορεί να εφαρμόσει τα υπό αξιολόγηση μοντέλα σε προγενέστερο χρόνο, ώστε να προκύψουν οι διαφορές από τις πραγματικές τιμές. Συγκρίνοντας τις διαφορές του κάθε μοντέλου από τις πραγματικές τιμές επιλέγεται το μοντέλο με τις μικρότερες διαφορές.

 

9. Εργαλείο ABC Analysis

 

Η ανάλυση ABC (ή αλλιώς Ανάλυση Pareto) είναι ένα ιδιαιτέρα ισχυρό εργαλείο αποφάσεων με βάση τη σημαντικότητα. Ο Pareto παρατήρησε ότι πολύ συχνά το 80% των αποτελεσμάτων οφείλεται στο 20% των μεταβλητών. Στην καθημερινή μας ζωή ίσως παρατηρήσετε ότι φοράμε το 20% των ρούχων μας, τα αγαπημένα, το 80% του χρόνου.

Η εφαρμογή της ανάλυσης αυτής μπορεί να υποδείξει τους σημαντικούς πελάτες (ποιο 20% των πελατών ευθύνεται για το 80% του τζίρου), προμηθευτές (σε ποιο 20% των προμηθευτών καταλήγει το 80% του προϋπολογισμού), προϊόντα (ποια 20% γκάμα προϊόντων αποφέρει το 80% των εσόδων).

scroll

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies