Το ISO 45001 εκδόθηκε το 2018 και αντικαθιστά σε διεθνές επίπεδο το OHSAS 18001. Το νέο Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας (Υ&Α) στην εργασία, προκειμένου να επιτρέψει σε έναν Οργανισμό να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να ελέγξει αποτελεσματικά τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε σχέση με τις δραστηριότητές του, έχοντας ως στόχο την πρόληψη τραυματισμών και χαμηλού επιπέδου υγείας. Το ISO 45001 εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη φύση του και απαιτεί ολιστική προσέγγιση στην προαγωγή της Υ&Α των ανθρώπων του, καθώς επιτρέπει την ενσωμάτωση πτυχών της υγείας και της ασφάλειας, όπως η ευεξία των εργαζομένων.

 

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 45001 σε έναν Οργανισμό:

 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 45001 θα επιτρέψει σε έναν Οργανισμό να βελτιώσει την απόδοσή του σε θέματα Υ&Α με:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πολιτικής και στόχων Υ&Α.
 • Αναγνώριση του «πλαισίου» λειτουργίας του Οργανισμού, των απαιτήσεων των «Ενδιαφερόμενων Μερών» και καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, καθώς επίσης τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, καθώς και τις νομικές και άλλες απαιτήσεις.
 • Προσδιορισμό των απειλών και των κινδύνων Υ&Α που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και προσπάθεια ελαχιστοποίησης των πιθανών επιπτώσεών τους.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης Υ&Α και επιδίωξη της βελτίωσής του, με τη λήψη κατάλληλων ενεργειών.
 • Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε θέματα Υ&Α
 • Βελτίωση της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται σε θέματα συμμόρφωσης με το νομοκανονιστικό πλαίσιο.
 • Μείωση του συνολικού κόστους των συμβάντων Υ&Α.
 • Μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και του κόστους διακοπής λειτουργίας από πιθανά ατυχήματα.
 • Μείωση του κόστους ασφαλίστρων.
 • Μείωση των ποσοστών απουσιών και αποχωρήσεων των εργαζομένων.
 • Αναγνώριση ότι έχει επιτύχει ένα διεθνές σημείο αναφοράς (το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τους πελάτες που ανησυχούν για τις κοινωνικές τους ευθύνες).

 

Η AQS με την πολύχρονη εμπειρία της σε συστήματα Υγείας και Ασφάλειας εγγυάται το σχεδιασμό ενός συστήματος το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στην απλότητα, θα εντοπίζει τους υψηλούς κινδύνους και θα δημιουργεί τη βάση για την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας.

 

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  scroll

  Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

  Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies