Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity) είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αποδεκτά προκαθορισμένα επίπεδα ακόμα και μετά την εμφάνιση διαταραχής.

Η Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί μια ολιστική διεργασία διαχείρισης η οποία αναγνωρίζει τις πιθανές απειλές προς έναν οργανισμό και τις επιπτώσεις στις επιχειρησιακές λειτουργίες που μπορεί να έχουν αυτές οι απειλές, και δίνει ένα πλαίσιο για την δημιουργία μιας επιχειρησιακής αντοχής (ή ανοχής) με την ικανότητα για μια αποτελεσματική ανταπόκριση, η οποία θα διαφυλάσσει τα ενδιαφέροντα των κυρίων μετόχων, την φήμη, το όνομα και τις λειτουργίες που προσφέρουν αξία.

Το πρότυπο ISO 22301:2012 περιγράφει τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την λειτουργία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την βελτίωση ενός συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας

Η εγκατάσταση συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας βοηθάει τους Οργανισμούς να:

 • Έχουν υψηλή ετοιμότητα για την ανταπόκριση σε γεγονότα διαταραχής και περιστατικά
 • Κάνουν καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Είναι προστατευμένοι από περιπτώσεις αστοχιών
 • Να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους πελάτες
 • Να αυξήσουν την αξία τους
 • Να αποκτήσουν Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Να δείξουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους προς την διασφάλιση της επιχειρησιακής τους συνέχειας.

 

Η AQS έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υποστήριξη στην εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας στους πελάτες της, που περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 • Αναγνώριση Πλαισίου & Ενδιαφερομένων Μερών
 • Αναγνώριση Κινδύνων και Ευκαιριών / Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Κατάρτιση Business Impact Analysis (ΒΙΑ)
 • Προσδιορισμός Ενεργειών Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σχεδιασμός Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Σχεδιασμός Διεργασιών
 • Υποστήριξη εφαρμογής Συστήματος
 • Υποστήριξη κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή της Επιθεώρησης Πιστοποίησης

 

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  scroll

  Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

  Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies