Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
CAF
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordCommon Assessment Framework (CAF): 2006

The Common Assessment Framework is a model of Total Quality Management (based on the European Quality Standard, EFQM), and the result of cooperation of the European Union ministers of Public Administration.
CAF was designed to be used in all aspects of the public sector and for application in public organizations on a national, federal, regional and local level.

The structure of CAF is presented in the Figure that follows:

CAF-based self-assessment allows organisations to learn more on themselves.

 Our consultants can advise your company on the implementation of CAF 2006.

 

 

 

 

Cooperation Interest Form
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων