Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Live Online Training: DPO Certification
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Live Online Training: DPO Certification
Live Online Training: DPO Certification

The seminar covers all three aspects of the new GDPR Regulation, Legal, Technical and Organizational.

All the tools will be provided to the training program’s participants free of charge, as well as all listed below. They will also be given access to the AQS online platform "Online Consultants" through which they will be allowed one year to ask questions for the lecturers and to be supported in GDPR.

Every seminar material update implemented with time, due to possible new changes with regards to GDPR or new tools designed, free notifications for the new versions will be received free of charge.

Based on our rich experience, we have designed and present for the first time to the Greek and International markets the Methodology and Documentation Tools of the GDPR regulation.

We therefore assess and complement the already installed DGPR system in order to full comply with the Standard’s requirements.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Seminar Lecturers
Seminar Time and Place
Date:: 2020

Time: -

City: THIS IS AN ONLINE EVENT

Place:
Material Description
  • Presentation of the seminar in electronic form
  • Incident Management System - IT Security Issues
  • Risk Assessment & Management Tools
  • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar
  • Access codes to the AQS website for downloading the seminar material
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων