Προσφορά σε Επιλεγμένα Σεμινάρια

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σεμινάρια και μετά

εισάγετε τον Εκπτωτικό Κωδικό σας στο καλάθι του aqs.gr

ή στη "Δήλωση Συμμετοχής" για τo abpm.gr


COST OPTIMIZATION

Live Online Training: 22/06/2023

(AQS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

Live Online Training: 23/06/2023

(ABPM)

PROCUREMENT AUDIT

Live Online Training: 28/06/2023

(ABPM)

PAPERLESS OFFICE

Live Online Training: 28-29/06/2023

(AQS)

DPO APPLIED WORKSHOP

Live Online Training: 11/07/2023

(AQS)

Cookies & Data Protection

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information, please read carefully the Cookies Policy

Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences