Περιγραφή

Η AQS πρωτοπόρος στον Σχεδιασμό Συστημάτων GDPR, έχοντας εκπαιδεύσει εκατοντάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και σχεδιάσει περίπου 100 Έργα GDPR, προσφέρει τώρα στην Αγορά όλη την Τεχνογνωσία της, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλα τα Ηλεκτρονικά Εργαλεία και Templates που χρησιμοποιούνται στην πράξη για τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Υποστήριξη Εφαρμογής του GDPR, καθώς και Πρότυπα Ολοκληρωμένα Συστήματα ανά είδος Επιχείρησης.

Λαμβάνοντας το υλικό αυτό, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν Έργα GDPR σε σύντομο χρόνο και με υψηλή Ποιότητα, καθώς θα έχουν ως βάση έτοιμα Συστήματα που έχει σχεδιάσει η AQS με πραγματικά δεδομένα (που προφανώς θα έχουν αλλοιωθεί για λόγους εμπιστευτικότητας).

Περιλαμβάνονται, επιπλέον, όλα τα απαραίτητα Έγγραφα, όπως προσθέματα Συμβάσεων για το Προσωπικό και τρίτους, Πολιτικές Διαχείρισης Cookies, Διαδικασίες για τον DPO, Γνωμοδοτήσεις της AQS για θέματα όπως: χρήση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Πιστωτικό Έλεγχο, ισχύον καθεστώς για Ατομικές και Ομόρυθμες Επιχειρήσεις, Όρους Χρήσης για ιστοσελίδες και πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα.

Το όλο περιεχόμενο του Συστήματος κατά GDPR (Διαδικασίες, Μέτρα, Πολιτικές, Γνωμοδοτήσεις, Συμβάσεις κλπ.), είναι ενταγμένο σε ειδική Εφαρμογή για γρήγορη Διαχείριση και αναζήτηση από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες εντός της κάθε Επιχείρησης.

Στο Workshop της Παρουσίασης, χρησιμοποιείται ως βάση μια συγκεκριμένη Επιχείρηση, στην οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη Συμμόρφωση με τον GDPR βήμα – βήμα κάνοντας χρήση των Εφαρμογών, των Φορμών και των Εργαλείων που προαναφέρθηκαν.

Ένα μήνα μετά το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, άνευ κόστους, να συμμετέχουν σε ημερήσιο Σεμινάριο και να επιλύσουν πιθανές απορίες σε σχέση με τον GDPR και την Eφαμοργή των Εργαλείων και των Templates στην πράξη.

Ενότητες

 

   
 

 

Τα ανωτέρω Βήματα ακολουθούν τα εξής Παραδοτέα:
 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1. Kick Of Meeting
 • Κριτήρια Επιτυχίας του Έργου
 • Ανάλυση Κιδύνων
 • Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα
2. Εκπαίδευση Ευαισθητοποίησης
 • Υλικό Εκπαίδευσης
3. Αρχική Διάγνωση
 • Check List ΙΤ (130 ερωτήματα)
 • Check List Νομικών Ερωτήσεων
 • Check List Οργανωτικών Ερωτήσεων
4. Χάρτης Ροής Προσωπικών Δεδομένων
 • Ανάλυση Διαδικασιών
 • Μητρώο Προσωπικών Δεδομένων
5. Νομική Βάση Επεξεργασίας
 • Για κάθε σημείο της ροής των Προσωπικών Δεδομένων καταγραφή της Υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς λήψης μέτρων Νομικού Χαρακτήρα
 • Νομική βάση ανά Επεξεργασία με πληθώρα περιπτώσεων)
6. Καταγραφή Κατάστασης ΙΤ
 • Καταγράφονται όλα τα Συστήματα IT, Εξοπλισμός, Λειτουργικά Συστήματα, Εφαρμογές, Άδειες
 • Μέτρα Ασφάλειας ΙΤ που βρίσκονται σε Εφαρμογή
7. Καταγραφή υπαρχουσών Διαδικασιών για τα Προσωπικά Δεδομένα
 • Τι Διαδικασίες υπάρχουν και αν εφαρμόζονται
8. Gap Analysis
 • Ελλείψεις ως προς την Νομική Πλευρά
 • Ελλείψεις ως προς την Οργανωτική Πλευρά
 • Ελλείψεις ΙΤ
9. Απαιτούμενα Έγγραφα
 • Πολιτικές
 • Διαχείριση Cookies
 • Διαδικασίες για τον DPO
 • Γνωμοδοτήσεις της AQS για χρήση καμερών σε εσωτ. & εξωτ. χώρους, Πιστωτικό Έλεγχο, ισχύον καθεστώς για Ατομικές και Ομόρυθμες Επιχειρήσεις, Όροι χρήσεις για ιστοσελίδες και πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα
10. Σχεδιασμός Μέτρων με βάση την Gap Analysis
 • Κατάλογος Απαιτούμενων Διαδικασιών
 • Ανάπτυξη των Διαδικασιών
 • Σχεδιασμός Ενεργειών Μέτρων Ασφάλειας
 • Εργαλεία SIPOC
 • Εργαλεία Project Management
11. Audit Εφαρμογής Διαδικασιών και Μέτρων. Διορθωτικές Ενέργειες
 • Check Lists για την διεξαγωγή των Εσωτερικών Ελέγχων
 • Εργαλεία για την Διαχείριση των Διορθωτικών Ενεργειών
12. Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Διορθωτικών Ενεργειών
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Project Management για τη Διαχείριση της Εγκατάστασης, των Διορθωτικών Ενεργειών και για την άσκηση των καθηκόντων του DPO.

Για όλους τους συμμετέχοντες παρέχονται τα εξής:

 1. Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα GDPR ως βάση για τον Οργανισμό τους

 2. Όλα τα Εργαλεία, Templates και Εφαρμογές που προαναφέρθηκαν

 3. Πρότυπα Ολοκληρωμένα Συστήματα για κάθε είδους Επιχείρηση του Workshop

 4. Πρότυπα έγγραφα (συμβάσεις, πολιτικές κτλ) για όλες τις πτυχές του GDPR

 5. Τα 5 παρακάτω βιβλία του εισηγητή Ι. Κυριαζόγλου, ο οποιος διαθέτει 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε Έργα Ασφάλειας Πληροφοριών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή

 6. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Online Σύμβουλοι”, μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται στην επίλυση Προβλημάτων, είτε σχετικά με την Εγκατάσταση και τη Λειτουργία του GDPR είτε σχετικά με την Άσκηση των καθηκόντων του DPO.
  Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων Δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν τις νέες εκδόσεις.

 7. Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα είναι σε θέση να πιστοποιηθούν ως DPO.

The seminar is also provided as an in-house seminar in Greek as well as in English.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα Στελέχη ασχολούνται με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συστήματος GDPR, αλλά και σε όσους λειτουργούν ως DPO, ιδιαιτέρως δε σε Συμβούλους Επιχειρήσεων οι οποίοι θα αποκτήσουν μια Τεχνογνωσία αιχμής. Επίσης, απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να σχεδιάσουν και να εγκαταστήσουν Σύστημα GDPR χωρίς την Υποστήριξη εξωτερικού Συμβούλου.


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

Για όλους τους συμμετέχοντες παρέχονται τα εξής:

 1. Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα GDPR ως βάση για τον Οργανισμό τους

 2. Όλα τα Εργαλεία, Templates και Εφαρμογές που προαναφέρθηκαν

 3. Πρότυπα Ολοκληρωμένα Συστήματα για κάθε είδους Επιχείρηση του Workshop

 4. Πρότυπα έγγραφα (συμβάσεις, πολιτικές κτλ) για όλες τις πτυχές του GDPR

 5. Τα 5 βιβλία του εισηγητή Ι. Κυριαζόγλου, που προαναφέρθηκαν

 6. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “Online Σύμβουλοι”, μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται στην επίλυση Προβλημάτων, είτε σχετικά με την Εγκατάσταση και τη Λειτουργία του GDPR είτε σχετικά με την Άσκηση των καθηκόντων του DPO.
  Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων Δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν τις νέες εκδόσεις.

 7. Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα είναι σε θέση να πιστοποιηθούν ως DPO.


Γεώργιος Βάβουλας

Γεώργιος Βάβουλας

ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρίστος Κόζιαρης

Χρίστος Κόζιαρης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
ΑΘΗΝΑ
Τόπος Διεξαγωγής: ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τόπος Διεξαγωγής: ,
Κόστος 2400 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος 2400 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Skip to content