Περιγραφή

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Εκπαίδευση στα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Ξενοδοχείων

 

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι επικαιροποιημένες Προδιαγραφές και Οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί για τον σχεδιασμό, την Εφαρμογή και τον Έλεγχο ενός Σχεδίου Δράσης με τη μορφή Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Προστασία της Υγείας από τη λοίμωξη COVID 19 στα Ξενοδοχεία.

Το Σύστημα εξασφαλίζει την Εφαρμογή μέτρων αποφυγής εισόδου και διασποράς της λοίμωξης Covid-19, προστατεύοντας έτσι την Υγεία των Πελατών, του Προσωπικού, των Προμηθευτών και των Επισκεπτών του Ξενοδοχείου και έμμεσα αναδεικνύει τον Οργανισμό σας ως Οργανισμό υψηλής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους Πελάτες.

Για όλες τις λειτουργικές Δραστηριότητες, με έμφαση στα σημεία επαφής Προσωπικού, μεταξύ τους ή με τον Πελάτη, Επισκέπτη, Προμηθευτή Ξενοδοχείου, σχεδιάζεται ένα Πλάνο Ενεργειών, με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές όλων των Παγκόσμιων και Τοπικών Φορέων περιλαμβανομένου και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Επίσης, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται Αναλυτικές Οδηγίες και Κανόνες ασφαλούς Λειτουργίας, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός και οι απολυμάνσεις χώρων, ειδικά μέτρα για τον χώρο όπου θα εντοπισθεί κρούσμα και οι Οδηγίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές των Οργανισμών που προαναφέρθηκαν.

Ειδικότερα για τις επί μέρους Λειτουργίες:

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList, καθώς και Εργαλεία Excel για την παρακολούθηση των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σενάρια με περιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων, θα τα αξιολογούν και εντοπίζοντας τα λάθη θα αφομοιώνουν καλύτερα τις Απαιτήσεις και την ορθή Εφαρμογή του Συστήματος.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής θα γίνεται καταγραφή του Online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας
 • Οι εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο της εργασίας

2.Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Η επανάσταση των “Soft skills”
 • Το σύγχρονο προφίλ του “αστέρα” των επιδόσεων
 • Ποιες δεξιότητες αναπτύσσει η Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Τεχνικές για την Ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων

3. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

 • Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη
 • Ομάδες, Συνεργατικότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και επίλυση Διαφορών

4. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

 • Όραμα Επιχείρησης, Αποστολή, Επιχειρησιακοί Στόχοι και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
 • Στον τρόπο Λειτουργίας των Τμημάτων
 • Στη Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού
 • Στη Διαδικασία Αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων
 • Στις Πωλήσεις και στο Service Πελατών
 • Στην Παρακίνηση των ανθρώπων
 • Στη Διαχείριση των δύσκολων ανθρώπων
 • Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων με Πελάτη
 • Αποτελεσματική Διαχείριση με Πελάτη

5.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 • Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης για την εφαρμογή της φιλοσοφίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε Προσωπικό και Επαγγελματικό επίπεδο
 • Εμπλουτισμός Βελτίωσης των Διαδικασιών με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων, αλλά και σε Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη, Διευθυντές HRM, Συντονιστές των Σχεδίων Δράσης, στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, καθώς και για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας των Ξενοδοχείων, που θα τους βοηθήσει να διευρύνουν το βάθος των Εσωτερικών Ελέγχων εντάσσοντας την Ασφάλεια των Εργαζομένων σε σχέση με τον Covid-19, είτε στο ISO 9001 ή εφόσον η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας, στο ISO 45001. Επιπλέον, απευθύνεται στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Γιατρούς Εργασίας για να βελτιώσουν τον τρόπο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των μέτρων Ασφαλείας που σχεδιάζουν.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα κατανοήσουν τους Κανόνες, τις Διαδικασίες και τα Μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους Τομείς όπως Απολύμανση νερού, Σωστή συντήρηση – Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning, Διαχείριση Reception, Εστιατορίου, Πισίνας, Κανόνες για τη χωροθέτηση γραφείων, τοποθέτηση χωρισμάτων και χρήση ατομικών μέσων Προστασίας, Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής. Ειδικοί Κανόνες για Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των χώρων όπου παρατηρήθηκε κρούσμα, ειδικά Μέτρα Προφύλαξης για το Προσωπικό Καθαρισμού και Απολύμανσης, Διαχείρισης Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 μεταξύ του Προσωπικού, Διαχείρισης μέτρων Πρόληψης για Προμηθευτές Υλικών και Υπηρεσιών από την προσωπική επαφή μέχρι τα μέτρα Απολύμανσης των συσκευασιών
 • Θα ενημερωθούν για τις διαφοροποιήσεις στο Πρωτόκολλο Υγειονομικού Περιεχομένου Ξενοδοχείων σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020
 • Θα κατανοήσουν τις Καλές Πρακτικές για την Ανάπτυξη Εφαρμογής ενός Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα τους δοθεί σχετικό Υπόδειγμα
 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα Check Lists σε Ηλεκτρονική μορφή (Excel) για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών τους, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας Εφαρμογής των μέτρων σε κάθε Τομέα
 • Θα εξοικειωθούν με την συστηματική Εφαρμογή των Ελέγχων
 • Θα ενημερωθούν για το πως θα Σχεδιάσουν ένα Πιστοποιήσιμο Σύστημα

 


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 •  Εγχειρίδιο του σεμιναρίου “Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις”, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Ασκήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο σεμινάριο
  •  Check Lists Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  •  Check Lists Ανάπτυξης Ηγεσίας με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
  •  Check Lists Ανάπτυξης Πελατειακών Σχέσεων και Life Time Value του Πελάτη με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίο

Στέλλα Φινέ

Live Online Training
Date: 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή Εκπαίδευση,
Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 134 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 50 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Το σεμινάριο υλοποιείται από τη θυγατρική μας εταιρεία APTraining και επιλέγοντας δήλωση συμμετοχής θα μεταβείτε στο site της
Κόστος Συμμετοχής 134 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Κόστος Υλικού 50 €
Αγορά Υλικού
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ
Προτεινόμενα σεμινάρια

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο