Περιγραφή

Με το σεμινάριο αυτό, προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά μια πολύ πρακτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζομένων. Μέσω σύγχρονων Τεχνικών, Μεθοδολογιών και Εργαλείων που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να σχεδιάσουν από μηδενική βάση ένα αντικειμενικό και συγχρόνως απλό, προσανατολισμένο στους Στόχους της Επιχείρησης, Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης ή να βελτιώσουν το υπάρχον, χωρίς αναταράξεις στις Εργασιακές σχέσεις. Πολλές φορές τα Συστήματα Αξιολόγησης αποτυγχάνουν όχι λόγω λανθασμένης Δομής, αλλά λόγω αστοχίας στον τρόπο ενημέρωσης και διεξαγωγής των συνεντεύξεων Αξιολόγησης. Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιούνται Βιωματικές Ασκήσεις προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στον εποικοδομητικό τρόπο που γίνονται οι αρνητικές παρατηρήσεις, όπως και η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τον κατάλληλο τρόπο της έκφρασης της αναγνώρισης προς τον Εργαζόμενο. Από τη συνάντηση Αξιολόγησης πρέπει να προκύπτει αυξημένη Παρακίνηση, Ανασκόπηση – Συμπλήρωση των Στόχων, πλάνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εργαζόμενου. Γενικότερα, σε όλη την Διαδικασία της Αξιολόγησης πρέπει να αποφευχθούν συνήθεις παγίδες και να εστιαζόμαστε στη Βελτίωση της Απόδοσης του Εργαζόμενου, ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη στον Οργανισμό.

Ενότητες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Οι Λειτουργίες ενός Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η έννοια της Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Η χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σημαντικοί παράγοντες στη Διαδικασία Αξιολόγησης Απόδοσης

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Διαδικασία Σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης με Εταιρικό Όραμα, Αξίες και Στόχους
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης με άλλα Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (αμοιβές και παροχές, ανάπτυξη, προσέλκυση, επιλογή)
 • Επικοινωνία Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Αξιολόγηση με βάση τους Στόχους, τις Διαδικασίες, τις Συμπεριφορές και τις Προσωπικές Δεξιότητες
 • Μέθοδος Κρίσιμων Συμβάντων (critical incident method) και Κατάλογοι επιθυμητών Συμπεριφορών (checklists)
 • Αυτοαξιολόγηση (self-appraisals)
 • Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (Management By Objectives)
 • Κυκλική Αξιολόγηση 360
 • Μικτά Συστήματα
 • Εργαλεία για όλα τα ανωτέρω

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Οι Αρχές της Επικοινωνίας
 • Αρχική Συνάντηση Αξιολόγησης
 • Συνάντηση Ανατροφοδότησης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
 • Πώς διαμορφώνονται οι Αρνητικές Παρατηρήσεις, ώστε να γίνονται ευκολότερα αποδεκτές
 • Τι πρέπει να προσέξουμε, όταν δίνεται Αναγνώριση – Επιβράβευση
 • Πλάνο Στοχοθέτησης, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Εργαζόμενου

5.ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Αξιολόγηση Απόδοσης Ομάδας
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών στο υπάρχον Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Η Διαχείριση των Δύσκολων Ανθρώπων

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Γενικούς Διευθυντές, στα Στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διευθυντές όλων των τμημάτων, καθώς και σε όλα τα Στελέχη που ασκούν Διοίκηση

 

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • Θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τη χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης των Εργαζομένων
 • Θα γνωρίσουν νέα Συστήματα και Εργαλεία Αξιολόγησης της Απόδοσης που διακρίνονται για την εξαιρετική Απλότητα, αλλά και Αποτελεσματικότητά τους
 • Θα μάθουν να συνδέουν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Απόδοσης με το Εταιρικό Όραμα, τις Αξίες, τους Στόχους και τις Διαδικασίες των Λειτουργιών της Επιχείρησης
 • Θα τους δοθούν Μεθοδολογίες, Τεχνικές, Έντυπα και Εργαλεία Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Θα εντοπίσουν τα προβλήματα και θα μπορούν να βελτιώσουν ή να ανασχεδιάσουν ένα πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό για την Επιχείρησή τους Σύστημα Αξιολόγησης
 • Θα εκπαιδευτούν στη Στοχοθέτηση και στον καθορισμό των σωστών Κριτηρίων Αξιολόγησης
 • Θα εξασκηθούν μέσω Βιωματικών Ασκήσεων, Case Studies και Role Playing στον τρόπο της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης στους Εργαζόμενους και στον τρόπο Παρακίνησής τους, ιδιαιτέρως στο πώς γίνονται οι Αρνητικές παρατηρήσεις με εποικοδομητικό τρόπο και πώς δίνεται η Αναγνώριση για τις Επιτυχίες

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου “Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού”
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ενδεικτικά Έντυπα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προσωπικού με όλα τα προαναφερθέντα
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Λειτουργιών HRM
 • Action Plan σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Checklist Συζήτησης Ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας μας

Ελισάβετ Γεωργίου

Ελισάβετ Γεωργίου

Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ως ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself. Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
ΑΘΗΝΑ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Date: 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ,
Κόστος Συμμετοχής 340 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Κόστος Συμμετοχής 340 €

Για συμμετοχή σε online σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25%

Δήλωση Συμμετοχής
Επεξήγηση Εκπτώσεων:

10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή

20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

Ενδιαφέρεστε για Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο;

Η AQS εξειδικεύεται στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εταιρείας σας.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεάν Ebook

Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε το ebook απευθείας στο email σας.

Μάθετε περισσότερα
Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τα σεμινάρια μας κάντε κλικ εδώ

Εγγραφή στο Newsletter

Συμπληρώστε το email σας και μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας άρθρα και τις δραστηριότητές μας.

Cookies & Ασφάλεια Δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Cookies

Επιλέξτε τον τύπο Cookies που αποδέχεστε στις Ρυθμίσεις Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο