Description

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Σεμινάριο αυτό εστιάζει στα ουσιώδη προβλήματα που η μεγάλη εμπειρία των Στελεχών μας στην οργάνωση των Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της Γραμματειακής Υποστήριξης και των Διοικητικών Υπαλλήλων έχει επισημάνει, όπως τα παρακάτω:

 • Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων του γραφείου με αποτέλεσμα αναξιοπιστία στις δεσμεύσεις

 • Κακή διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη

 • Κακός προγραμματισμός που οδηγεί στην υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή

 • Αδυναμία στη διαχείριση εντάσεων και συγκρούσεων στο χώρο του γραφείου

 • Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπέμπει εικόνα μετριότητας και ψυχραίνει τους Πελάτες

 • Αποστολή ή δημοσίευση emails ή επιστολών, στις οποίες ο τρόπος σύνταξης και η εμφάνιση τους υποβαθμίζουν την εικόνα της εταιρείας

 • Πολύτιμες πληροφορίες χάνονται ή δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή που χρειάζονται

 • Αδυναμία διαχείρισης των ηλεκτρονικών και μη εγγράφων (αρχεία, έγγραφα, σχέδια κ.α.) και των αλλαγών τους, με αποτέλεσμα λάθη και καθυστερήσεις

 • Η προστασία τους είναι ανεπαρκής ή/και απαρχαιωμένη, με κίνδυνο απώλεια χρόνου και χρήματος

 • Υστέρηση στη διαχείριση σύγχρονης τεχνολογίας (πχ. τηλεδιασκέψεις, Scanners & OCR, emails, απομακρυσμένη πρόσβαση κ.λπ.) με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγικότητα

Το Σεμινάριο αυτό δίνει απλές και πρακτικές λύσεις & εργαλεία που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση και την παραγωγικότητα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στο Online σεμινάριο, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Course Content

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STRESS

 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΠΤΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ – DO’s & DON’Ts

 • PAPERLESS OFFICE ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ PASSWORDS, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, GDPR

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: GOOGLE DRIVE, ANYDESK, TEAM VIEWER

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ WORD, EXCEL POWERPOINT


Seminars material includes:

 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευση Υπαλλήλων Γραφείου

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου

 • Εργαλεία

 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας


George Vavoulas

George Vavoulas

MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
Panagiotis Stathopoulos

Panagiotis Stathopoulos

IT Manager, with 25 years experience in Information Systems Design and Implementation with emphasis on IT Security and Data Protection. Responsible for the IT infrastructure and the organization of the Company. At the same time, it undertakes the implementation of digital marketing (Certified for Google Adwords) and the development and implementation of Databases, Tools and Software in the projects undertaken by the Company. He is a Seminar speaker for more than 15 years and more than 100 seminars in Greece and Cyprus. Certified Data Protection Officer (DPO).
Live Online Training
Date: 2021
Venue & Hall: E-learning,
Participation Fee 500 €
Participation Form
Training material fee 180 €
Purchase of Material
Discount analysis:
10% discount for the 2nd participation, and
20% discount for the 3rd and every subsequent.- 25% discount for online seminar purchase
Participation Fee 500 €
Participation Form
Training material fee 180 €
Purchase of Material
Discount analysis:
10% discount for the 2nd participation, and
20% discount for the 3rd and every subsequent.- 25% discount for online seminar purchase

Are you interested in In-Company Seminar?

AQS specializes in organizing in-house seminars, tailored to the needs and goals of your company.

Learn more
If you want to stay updated on our seminars click here
Suggested Seminars

Subscribe to the Newsletter

Fill in your email address and stay informed about our new articles and activities.

Cookies & Data Protection

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For more information, please read carefully the Cookies Policy

Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences

Skip to content