Το Πρότυπο ISO 20121 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι εκδηλώσεις διαφορετικών μεγεθών, από μικρές τοπικές εκδηλώσεις μέχρι και μεγάλα γεγονότα όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αφήνουν θετική κληρονομιά και αντίκτυπο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, εκεί όπου γίνονται, περιορίζοντας τα απορρίμματα, την κατανάλωση ενέργειας αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η διεξαγωγή τους σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 20121 είναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων.

Το Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων / γεγονότων (events) και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας εκδήλωσης ή ενός γεγονότος.

Η Advanced Quality Services Ltd. (AQS) συνεχίζοντας τις πρωτοπόρες υπηρεσίες της, υποστήριξε συμβουλευτικά το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τον πρώτο πολιτιστικό πολυχώρο στην Ελλάδα που απέκτησε την πιστοποίηση ISO 20121 για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων, παραστάσεων και εκθέσεων.

Η AQS προσφέρει στον οργανισμό σας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Αποδοτικού Συστήματος Αειφορίας Εκδηλώσεων κατά ISO 20121, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάδειξη της ποιότητας των πάσης φύσεως εκδηλώσεων που πραγματοποιείτε.

 

 

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Cookies & Data Protection

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
  For more information, please read carefully the Cookies Policy

  Choose Type of Cookies You Accept in Cookies Preferences

  Skip to content