Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
BASKET
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind Password1) Shopping Cart 2) Customer Information 3) Confirm order 4) Order Completion
Order Description Price per Unit Units Discount Amount Total
Training Registration: Personal Development - Athens 500.00 €
1 + -
-0.00 € 500.00 €
Final Price: 500.00 €
Final Price (VAT included): 500.00 €
Choose Payment Method:Empty Shopping Cart Buy more products Make Order
Increase your registrations by clicking the + button

*The payment via credit card is performed through Alpha Bank`s safe banking system.
Discount analysis

- Seminar`s participation registration:
10% discount for the 2nd participation, and
20% discount for the 3rd and every subsequent.

- Seminar`s materials purchase: a discount is provided on integrated packages:
16,5% discount for the second package, and
20% discount for the 3rd package and every subsequent.

Ways of Payment
- Seminar`s participation registration:
1) Credit card (credit card, debit card, prepaid card of Visa, Master Card, Maestro, American Express)
2) Bank Deposit.

- Seminar`s materials purchase:
1) Credit card (credit card, debit card, prepaid card of Visa, Master Card, Maestro, American Express)
2) Bank Deposit
3) Cash on delivery
* The purchase of seminar material through downloading is feasible through credit card only.

- Software Purchase:
1) Credit card (credit card, debit card, prepaid card of Visa, Master Card, Maestro, American Express)
2) Bank Deposit
3) Cash on delivery
* The purchase of software through downloading is feasible through credit card only.
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων