Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Marketing Plan - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Marketing Plan - Αθήνα
Marketing Plan - Αθήνα

Το Σεμινάριο καλύπτει βήμα-βήμα την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μέτρηση της αποδοτικότητας ενός Marketing Plan. Η παρουσίαση γίνεται με απλό και συστηματικό τρόπο, κατανοητό ακόμα και από όσους δεν είχαν μέχρι σήμερα ασχοληθεί με δραστηριότητες Marketing.

Ένα άρτιο Marketing Plan βοηθάει την Επιχείρηση να ξεκαθαρίσει τον τρόπο που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, να σχεδιάσει μια αποτελεσματική Εμπορική Πολιτική, να ξεκαθαρίσει τα αποδοτικότερα κανάλια διανομής, να απευθύνεται με ακρίβεια στο Target group που επιλέγει και να διαμορφώσει πελατοκεντρικές σχέσεις που αυξάνουν τη διαχρονική αξία του πελάτη αλλά και το μερίδιο αγοράς.

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται επίσης Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δράσεων, ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο Σχεδίων Δράσης ανά τομέα που πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι του Οργανισμού. Τα σχέδια αυτά παρακολουθούνται ως προς την υλοποίησή τους και μετριέται η αποτελεσματικότητά τους μέσω κατάλληλων δεικτών.

Επίσης θα παρουσιαστούν σύγχρονα Εργαλεία Geomarketing όπου αναλύονται γεωγραφικά τα διάφορα μεγέθη και χαρακτηριστικά της επιχείρησης (π.χ. τζίρος ανά περιοχή κ.α.) και της αγοράς (π.χ. πληθυσμός, σημεία πώλησης κ.α.) ώστε να προκύψουν οι ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ενδεικτική εικόνα γεωγραφικής αποτύπωσης μεγεθών (π.χ. τζίρου) είναι η παρακάτω:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν:

 • Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό Marketing Plan.
 • Ποιές πληροφορίες χρειάζονται, από ποιες πήγες θα αναζητηθούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να γίνει η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.
 • Με ποιές συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία θα προσδιορίσουμε το Target Group.
 • Πώς γίνεται η ανάπτυξη Στρατηγικής για τα προϊόντα, την τιμολογιακή πολιτική, τη θέση (κανάλι διανομής και τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη) χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία Strategy Map - Balanced Scorecard.
 • Ποιές ενέργειες πρέπει να σχεδιαστούν για την Υλοποίηση του Marketing Plan.
 • Πώς γίνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας του Marketing Plan.
 • Τη μεθοδολογία υποστήριξης της Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση του Marketing Plan, μέσω Εργαλείων που τους παρέχονται δωρεάν.
 • Την αναγκαιότητα ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησης, αποτελώντας στο εξής βασικό συστατικό της.
 • Τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και πως συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της αγοράς – στόχου.
 • Τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας online καμπάνιας.
 • Τον βαθμό αποτελεσματικότητας των μέσων προώθησης, μέσω παραδειγμάτων αξιοποίησης τους από επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου και μεγέθους.

Επίσης, στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα Marketing Plan, στο οποίο θα μπορούν να βασισθούν, ώστε να σχεδιάσουν ή να βελτιώσουν το αντίστοιχο της επιχείρησής τους.

Ενότητες Σεμιναρίου
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Νέες Τάσεις στο Marketing
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Η ταχύτητα των ψηφιακών αλλαγών και οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Ανάλυση αναγκών και συμπεριφοράς πελατών
 • Check List για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης
Γ. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ TARGET GROUP
 • Κριτήρια Τμηματοποίησης Καταναλωτικών Αγορών
 • Κριτήρια Τμηματοποίησης Βιομηχανικών Αγορών
 • Διαδικασία Επιλογής Τμήματος Αγοράς ως Target Group
Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING & ΠΛΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Δ1. Κατευθύνσεις Στρατηγικής
  • Ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

  Δ2. Στρατηγικοί Στόχοι Marketing & Πλάνα Υλοποίησης

  • Τα προϊόντα - Brand Management
  • Τα κανάλια διανομής
  • Τα Logistics του Marketing Plan
  • Το Customer Service
  • Ο καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
  • Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου
  • Η προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών
  • Το άνοιγμα νέων σημείων
  • Η ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ MARKETING PLAN
 • Προβλέψεις Πωλήσεων - Προϋπολογισμός
 • Αναλυτικός Σχεδιασμός Πλάνων Υλοποίησης
 • Εφαρμογή του Action Plan & Παρακολούθηση
 • Αποκλίσεις από budget / πλάνα υλοποίησης
 • Geomarketing: Σύνδεση Χωρικών δεδομένων και δεδομένων δραστηριότητας πωλητών
 • Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας
 • Marketing Plan Audit
ΣΤ. DIGITAL MARKETING
 • Δημιουργώντας την επιτυχημένη επιχείρηση στην ψηφιακή εποχή
 • Τα κρίσιμα σημεία της ψηφιακής μετάβασης
 • Επιλογή μείγματος προώθησης για Β2Β, Β2C
 • Παραδείγματα απο επιτυχημένες & αποτυχημένες καμπάνιες
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Σημειώσεις Marketing Plan
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα Marketing Plan
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε σχετικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων