Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ΙΤ για τη Διοίκηση και τα Στελέχη - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ΙΤ για τη Διοίκηση και τα Στελέχη - Αθήνα
ΙΤ για τη Διοίκηση και τα Στελέχη - Αθήνα

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

 1. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της Πληροφορικής προκειμένου τα στελέχη να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους IT της επιχείρησης
 2. Η γνώση των εξελίξεων στην τεχνολογία, ώστε αυτή να αξιοποιείται για την βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού
 3. Ο καθορισμός της Στρατηγικής της Διοίκησης για την επιλογή Συστημάτων Πληροφορικής (Αρχιτεκτονική, πλατφόρμα, τεχνολογία κλπ)
 4. Να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης που μπορούν να μεταφερθούν αξιόπιστα στο tablet/smartphone προκειμένου να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα ο χρόνος κάθε στελέχους

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Bit and Byte, Κb και KB και άλλοι όροι απαραίτητοι για την κατανόηση των βασικών εννοιών της Πληροφορικής
 • Δίκτυα, Intranet, Internet, Cloud
 • Τα υπέρ και τα κατά του Cloud
 • Μηχανές Αναζήτησης, Meta μηχανές
 • File Server, Mail Server, Exchange Server, SQL Server και άλλοι Servers για μια επιχείρηση
 • SharePoint
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Συστήματα Ανοικτής και Κλειστής Αρχιτεκτονικής
 • Σύγκριση SaaS, PaaS, IaaS
 • Software Validation, τι είναι και ποια βήματα ακολουθεί
 • Τα υπέρ και τα κατά του Customized λογισμικού

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ IT

 • Επιχειρησιακή Ανάλυση, που απαιτείται για τον σωστό Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση ERP
 • Κριτήρια Επιλογής κατάλληλου Συστήματος ERP, Ολοκληρωμένο πλάνο Εγκατάστασης
 • IT Security και εξελίξεις στο τομέα της Ασφάλειας των δεδομένων. Πρότυπα Συστήματα
 • Εξελίξεις - νέες τεχνολογίες σε ERP, CRM, Logistics, Προγραμματισμό Παραγωγής και στους λοιπούς τομείς της επιχείρησης
 • IT Auditing
 • IT Service management
 • Βασικές γνώσεις για Επιλογή και Αναβάθμιση Hardware

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Αποδοτικότερη διαχείριση emails, επαφών, ημερολογίου
 • Διαχείριση αρχείων, εκκρεμοτήτων, πληροφοριών, επαφών
 • Πρόσβαση στα Αρχεία από οπουδήποτε
 • Εφαρμογές για την βελτίωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας
 • Χρήση Tablet και Smartphone στην επιχείρηση – BYOD
 • Τα κρίσιμα σημεία ενός ποιοτικού site
 • Ειδικές Εφαρμογές για Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση προμηθειών, Διαχείριση Έργων και Επιχειρησιακές προβλέψεις
Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Απόκτηση κοινής γλώσσας επικοινωνίας με τα στελέχη της Πληροφορικής, ώστε να αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις
 • Πρόσβαση στα Αρχεία από οπουδήποτε με ασφαλή τρόπο
 • Εκπαίδευση στα κρίσιμα της Ασφάλειας των πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση πλάνου Εγκατάστασης – Αναβάθμισης Λογισμικού (πχ ERP, CRM, MRP κ.α.) ώστε το έργο να μην παρατείνεται άσκοπα
 • Εξοικείωση με τα βήματα Αξιολόγησης – Επικύρωσης Λογισμικού (validation)
 • Εξοικείωση με την μεθοδολογία Auditing Πληροφορικής
 • Αξιοποίηση Ειδικών Εφαρμογών Σχεδιασμένων από την Εταιρεία μας για την βελτίωση της απόδοσης των Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο σεμιναρίου
 • Παρουσίαση σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων