Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Coaching Πωλητών - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Coaching Πωλητών - Λευκωσία, Κύπρος
Coaching Πωλητών - Λευκωσία, Κύπρος
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση. Περιλαμβάνεται η στοχοθέτηση και η προετοιμασία της επαφής με τον πελάτη, η μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των αναγκών του πελάτη, η διατύπωση προτάσεων με σημαντική προστιθέμενη αξία, η ποιοτική παρουσίαση του προϊόντος - τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθει - και η αποτελεσματική διαχείριση ειδικών συμπεριφορών και αντιρρήσεων, ώστε οι πωλητές να είναι σε θέση να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, δημιουργώντας σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας με τον πελάτη.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω στελέχη:

 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές Πωλήσεων
 • Πωλητές
 • Υπεύθυνους Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Υπεύθυνους Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ενότητες Σεμιναρίου

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ COACHING – ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ

 • Coaching: Διαδικασία 4 σταδίων
 • Καθορισμός και συμφωνία στόχων
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση στόχων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ο εντοπισμός υποψήφιων πελατών
 • Πρώτη προσέγγιση (τηλεφωνική, Direct Mail)
 • Ο προγραμματισμός των επισκέψεων - Διαχείριση χρόνου
 • Η προετοιμασία της παρουσίασης - Τεχνικές παρουσίασης
 • Ποιά στοιχεία πρέπει να γνωρίζει ο πωλητής για τον πελάτη πριν την επίσκεψη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Διαχώρισε τις Συμπεριφορές Πώλησης από τις Συμπεριφορές Εξυπηρέτησης
 • Διερεύνησε για ανάγκες
 • Παρουσίασε προϊόντα - Πρότεινε διακριτικά
 • Προσπάθησε Συνδυαστική Πώληση
 • Παρουσίασε οφέλη στον πελάτη και όχι ιδιότητες
 • Κλείσε την Πώληση

Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 • Πουλάτε στο σωστό άτομο της Εταιρείας του Πελάτη;
 • Κρίσιμα σημεία στην 1η συνάντηση
  • Η προσεκτική Ακρόαση
  • Ερωτούμε αντί να προκαταλαμβάνουμε
  • Η αναγνώριση της γλώσσας του σώματος
  • Η ελκυστική παρουσίαση του προϊόντος / υπηρεσίας
 • Διάγνωση αναγκών – Προσφορά - Follow Up
 • Κρίσιμα σημεία της διαπραγμάτευσης
 • Κρίσιμα σημεία για ποιοτική επικοινωνία
 • Χειρισμός των αντιρρήσεων
 • Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας (Cross-selling)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Όταν ο πελάτης
  • Είναι εκνευρισμένος ή βιάζεται
  • Ζητάει ειδική μεταχείριση
  • Έχει αρνητική εμπειρία από την εταιρεία
  • Προσβάλλει τον ανταγωνισμό
  • Υποβάλλει ερωτήσεις που δε γνωρίζετε την απάντηση
  • Αντιπαραβάλλει την χαμηλότερη τιμή του ανταγωνιστού
  • Προτείνει βελτίωση στο προϊόν ή στο service
  • Ζητάει πληροφορίες που δεν επιτρέπεται να δοθούν
  • Έχει σύγχυση ως προς τις προσωπικές του ανάγκες

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 • Η Εμπειρία Επίσκεψης σαν βιωματική εμπειρία επηρεάζει την Πιστότητα
 • Πως διαμορφώνεται η Εμπειρία Επίσκεψης
 • Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων
 • Μετατροπή των πελατών σε αφοσιωμένους
 • Μέτρηση Ικανοποίησης πελάτη
 • Η Διαχρονική αξία του πελάτη (Customer Lifetime)
 • Αναφορές πωλητών

Μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies) και παραδειγμάτων διασαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω στην πράξη.

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: CLASSIC HOTEL
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «COACHING ΠΩΛΗΤΩΝ»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για τη Βελτίωση του Πωλητή, τον Υπολογισμό Bonus Πωλητών, το Follow-up των Πελατών & την Αυτοαξιολόγηση του Coach του Πωλητή
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων