Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Λευκωσία, Κύπρος
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση - Λευκωσία, Κύπρος
Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να λάβουν καθημερινά τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν γνώση των οικονομικών μεγεθών, αλλά και των συσχετισμών μεταξύ τους, της ερμηνείας τους, της ανάλυσης των κινδύνων, καθώς και της εκτίμησης κινήσεων του ανταγωνισμού, βασισμένοι στην ερμηνεία των Ισολογισμών και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων. Έτσι, θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς κινδύνους της εταιρείας, αλλά και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και τελικά να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Έχει αποδειχθεί ότι τα στελέχη που αδυνατούν να αντιληφθούν τις οικονομικές συνέπειες των δράσεων τους κινδυνεύουν να τεθούν στο περιθώριο.
Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, με την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική Νοημοσύνη (Financial Intelligence) απαραίτητη για την επιτυχημένη Επιχειρηματική δράση.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε μέρος της ανάλυσης ορισμένων Αριθμοδεικτών, που παρουσιάζονται στο σεμινάριο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου
 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών. Προγραμματισμός Cash Flow
 • Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Ποιές αποφάσεις της Διοίκησης επηρεάζουν την τελική εμφάνιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων και ποιές είναι οι συμφερότερες επιλογές μέσα στα νόμιμα πλαίσια
 • Ποιούς δείκτες αξιολογούν οι τράπεζες και τι αποκαλύπτουν για την κατάσταση της Επιχείρησης
 • Διαβάζοντας τους ισολογισμούς του ανταγωνισμού: Συνέπειες στην Στρατηγική της Επιχείρησης
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης. Αξιολόγηση Επενδύσεων. Παραδείγματα - Εργαλεία
 • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης
 • Πώς υπολογίζεται ο δείκτης Ζ που υπολογίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης της επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία στον Ισολογισμό που δείχνουν τάσεις, ώστε να ληφθούν έγκαιρα δράσεις ανάσχεσης
 • Σημεία στον Ισολογισμό που αποκαλύπτουν ενέργειες αλλοίωσης στοιχείων
 • Ευαίσθητα σημεία μέσα στην Επιχείρηση, διασφάλιση από πιθανές ενέργειες απιστίας
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αξιολόγηση εκπτώσεων προμηθευτών
 • Κόστος προϊόντος ανά πελάτη
 • Μέτρηση παραγωγικότητας
 • Πότε συμφέρει το Factoring, το Leasing, το Forfaiting, το Sale & Lease Back
 • Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης, υπολογισμός EVA (Economic Value Added)
 • Δείκτες ρευστότητας, Γύρισμα Ενεργητικού
 • Ποιές Αναφορές και ποιοί Δείκτες πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα
 • Η Ανάλυση των αποκλίσεων των Μηνιαίων Αποτελεσμάτων, με χρήση του εργαλείου Flexible Budget
 • Εργαλεία αυτόματου υπολογισμού των Οικονομικών δεικτών
 • Επίκαιρες έννοιες όπως ΑΕΠ, SPREAD, Εθνικό εισόδημα, Δημόσιο χρέος, Έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (κοστολόγησης βιομηχανικών προιόντων, διοικητικής λογιστικής, συστημάτων αναφορών, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο & παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {Financial Intelligence} (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο & παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων