Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Αποθεμάτων - Θεσσαλονίκη
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Διαχείριση Αποθεμάτων - Θεσσαλονίκη
Διαχείριση Αποθεμάτων - Θεσσαλονίκη

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα Εργαστήριο (Workshop) Εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν Λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων.

Η σπουδαιότητα του Σεμιναρίου αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι με την Εφαρμογή των Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα δοθούν στους συμμετέχοντες:

 • Επιτυγχάνεται μείωση Αποθεμάτων άνω του 30% με ταυτόχρονο μηδενισμό των ελλειψεων σε διαθεσιμότητα των προϊόντων
 • Ταυτοχρόνως μειώνεται αντίστοιχα και ο απαιτούμενος χώρος Αποθήκευσης
 • Επίσης, με τη μεθοδολογία της Value Analysis και του Ολικού Κόστους Αγοράς, θα αυξηθεί η Παραγωγικότητα, θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος Διαχείρισης Αποθεμάτων και θα βελτιωθεί το Επίπεδο Εξυπηρέτησης του Πελάτη (CSL)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της Επιχείρησης το Σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτατη Διοίκηση.

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Συστήματα Πρόβλεψης

 • Αποθέματα Ασφαλείας

 • Σημείο Αναπαραγγελίας

 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας

 • Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας ευαλλoίωτων Προϊόντων

 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα

 • Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό

 • Διαχείριση Αποθεμάτων μέσω MRP

 • Ομαδοποίηση Παραγγελιών

 • Καθορισμός Οικονομικότερης Σύνθεσης Φορτίου Container

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Η Διαγνωση Αναγκών

 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς

 • Value Analysis

 • Η Αξιολόγηση των Προμηθευτών

 • Η Διαδικασία Παραλαβής των Υλικών

 • Η διαδικασία Τοποθέτησης - Χωροθέτηση Υλικών

 • Απαιτούμενος Εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Η διαδικασία Picking

 • Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται

 • Η επιλογή της καταλληλότερης Μεθόδου Picking

 • Συστήματα Barcode

 • Συστήματα RFID

 • Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Κόστος Αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους

 • Κόστος παραμονής στην Αποθήκη

 • Εντοπισμός Overstock

 • Καθορισμός Οικονομικής Τιμής εκποίησης Overstock

 • Διαχείριση κοντόλληκτων Υλικών

 • Εκπτώσεις Κλίμακος

 • Online Αποθήκη

 • Πρακτικές Βελτίωσης Παραγωγικότητας

 • Η διαχείριση της κατάλληλης Συσκευασίας

 • Μεθοδολογία Μείωσης Αποθεμάτων

 • Η συνεχής Βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Οι κυριώτεροι Δείκτες Απόδοσης

 • Αναφορές Αποθεμάτων

 • Η σημασία της ακρίβειας των Αποθέματος

 • Απογραφές

 • Στατιστικός Έλεγχος Αποθέματος

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
 • Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των Αποθεμάτων.
 • Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των Αποθεμάτων.
 • Μεσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των Πελατών.
 • Θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στη Διανομή των Προϊόντων και τη Διαχείριση του Αποθέματος (RFID, GIS).
 • Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν Παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα Προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
 • Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική Απόδοση.
 • Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
 • Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking και να βελτίωσουν την Παραγωγικότητα σε όλες τις Λειτουργίες μέσω Προγραμματισμού και Συστήματος Μέτρησης Παραγωγικότητας και χρήση ABC Analysis, στις Κυκλικές Απογραφές και στον Στατιστικό έλεγχο ακρίβειας Αποθήκης.
 • Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο Υπόδειγμα.

Οι κύριες ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του Σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή Προσαρμογή.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22-10-2019

Ώρες Διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Grand Hotel Palace
Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων»

 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου,σε ηλεκτρονική μορφή

 • Εργαλεία με τα πιο σύγχρονα Μοντέλα Προβλέψεων

 • Λογισμικό για την ABC Ανάλυση

 • Λογισμικό για τον Προγραμματισμό

 • Λογισμικό για την μέτρηση Παραγωγικότητας

 • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας

 • Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών

 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 16-10-2019

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων