Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Effective Budgeting Workshop
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Effective Budgeting Workshop
Effective Budgeting Workshop
An effective Budgeting activity ensures timely, precise and reliable assessment of income and expenses. Moreover, it is considered as a priceless tool for action planning and improvement of financial results. Businesses without a reliable Budget literally move blindly in an atmosphere of insecurity, which sometimes is even a source of unpleasant surprises and unexpected developments. Last minute action is costly, lacks in efficiency and inevitably creates a negative working environment.

Budgeting allows organisations to check whether their objectives do indeed lead to profitability or are in need of revision. Moreover, it allows timely preparation of appropriate action, to ensure improved use of resources, increased cash flow and reduced loans.

Budgeting allows organisations to check whether their objectives do indeed lead to profitability or are in need of revision. Moreover, it allows timely preparation of appropriate action, to ensure improved use of resources, increased cash flow and reduced loans.

Participants – financial or other executives - will have the opportunity to witness how all stages of Budgeting are developed using a contemporary software series, offered free at the seminar. For software details please click

Participants – - will have the opportunity to witness how all stages of Budgeting are developed using a contemporary software series, offered free at the seminar. For software details please click here.

Special attention is given to sales forecasting, cash flow and working capital preparation and deviations analysis.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

 • Managing Directors
 • General Managers
 • Financial Administrators
Sections
BUDGETING PROCEDURE – SETTING TARGETS FOR SALES
 • Budgeting procedure: Steps, methodology connection between Budgeting and corporate planning
 • Data required for the estimation of sales forecast per product and/or service category, and distribution channel. Use of forecast models
 • Setting sales targets per product category and ultimately per product code, or, in some cases, per customer

CALCULATING EXPENDITURE
Calculating:
 • General expenses
 • Administrative expenses
 • Production expenses
 • Sales expenses
 • arketing expenses
 • Financing

TOOLS – BUDGETING COMPLETION
 • Preparation of cash flow programme and working capital estimation
 • Administration’s review of alternative budgeting scenarios. Sensitivity analysis
 • Preparation of the investment budget
 • Forecasts of Financial Statements (balance-sheet, analysis of profit/loss statement, and cash flow), based on the budget Excel forms for calculations and automated synthesis of all profit/loss statements, in the final version of the budget

ASSESSMENT – BUDGET MONITORING
 • List of Critical Points of Budget Control, Monitoring Budget deviations. Reporting and dealing with deviations
 • Using the Budget as a tool for reduced cost, increased profitability, and improved tasks delegation
Seminar Lecturers
Chem. Eng., top manager in large international companies for 20 years, Managing Director of Advanced Quality Services Ltd, a management consulting company specialising in strategy that has participated in more than 300 integrated reengineering projects.
Seminar Time and Place
Date:: 2020

Time: -

City: THESSALONIKI

Place:
Material Description
 • “Effective Budgeting Workshop” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Integrated, Contemporary Software with Pivot tables; exceptional analysis and reporting capabilities
 • Cash-flow Programming software
 • Working Capital estimation software
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 
For more information on the course related software, please click here
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     

Press Add to Basket if you want to order any of the following seminar materials.


Order Seminar Material
Name PRICE Material Selection
Full Package of Seminar {Budgeting} (Greek Version) 180 € Add to Basket
Packet includes: 
 
 • “Effective Budgeting Workshop” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
 • Integrated, Contemporary Software with Pivot tables; exceptional analysis and reporting capabilities
 • Cash-flow Programming software
 • Working Capital estimation software
 • Complete seminar presentation
 • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website 
For more information on the course related software, please click here
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων