Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Secretary Training & Office Organization Management
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Secretary Training & Office Organization Management
Secretary Training & Office Organization Management

This interactive seminar is designed to suggest practical solutions in problems detected thanks to the long experience of our executives in business consulting and especially in administrative support. Examples of such essential problems include:

 • Inability to keep track of multiple office tasks or office partners’ needs
 • Inefficient project scheduling results in work accumulation “at the last minute“
 • Inefficient time management may assign higher priority to secondary tasks over primary tasks, which are therefore always postponed
 • Repeated meeting postponements to deal with other “urgent” matters
 • Valuable information is either lost or not readily available and in appropriate format, when required
 • Inadequate filling system makes document retrieval hard
 • Failure in coping with changes in documents and templates
 • Failure to use electronic protocol applications for document management
 • Enormous waste of time and loss of important documents due to the use of inadequate or obsolete electronic data protection tools (i.e. obsolete data backup methods).
 • Inappropriate wording or layout in outgoing or published documents leaves a bad impression on the company
 • Telephone communication gives a mediocre impression

   

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Who should attend
 • Senior level administrative assistants, executive secretaries and administrative support staff
 • Managers or directors of any functional area who seek to organize a modern and efficient office
 • A useful tool for all managers whose work is strongly influenced by inefficiencies in the office operation
 • Sections

  Α. TIME MANAGEMENT

  • Preplanning
  • Prioritising
  • Meeting preparation  
  • Doing one thing at a time
  • Managing Appointments
  • Stress management
  • Time consuming habits
  B. PROCEDURES FOR EFFECTIVE OFFICE OPERATION
  • File management
  • Information management
  • Equipment maintenance
  • Visitors’ reception
  • Travel planning
  • Office supplies
  • Office safety/aesthetics
  • Organising events
  • Office operation assessment checklist

  C. DOCUMENT MANAGEMENT

  • Internal mail management
  • Managing documents requiring actions
  • Electronic protocol
  • Contemporary document distribution methods
  • System for monitoring administration arrears
  • Electronic distribution and management
  • Filling system
  D. SUCCESSFUL CORRESPONDENCE PRINCIPLES
  • Standardising letters
  • Correspondence standardisation tools
  • WinFax applications
  • E-mails applications

  E. IMPROVING COMMUNICATION SKILLS

  • Communication as a process
  • Improving telephone communication skills
  • Improving in-company communication

  F. OFFICE ORGANISATION TOOLS

  • Methods for improving office operation
  • Effective back-up systems
  • Document scanning 
  • Virus and voltage fluctuation protection
  • OCR and document processing
  • Use of electronic signatures and electronic document distribution
  • Networks features and operation
  • Software (Word and Excel) tips and practical exercises
  • Spelling check software
  • Translation software
  • Managing Passwords
  • Paperless office
  Seminar Lecturers
  MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
  IT Manager, with 25 years experience in Information Systems Design and Implementation with emphasis on IT Security and Data Protection. Responsible for the IT infrastructure and the organization of the Company. At the same time, it undertakes the implementation of digital marketing (Certified for Google Adwords) and the development and implementation of Databases, Tools and Software in the projects undertaken by the Company. He is a Seminar speaker for more than 15 years and more than 100 seminars in Greece and Cyprus. Certified Data Protection Officer (DPO).
  Author of the book: “Winners: The salesmen that the customers love” (Original Greek title: "Νικητές οι πωλητές, που αγαπούν οι πελάτες").
  Seminar Time and Place
  Date:: 2017

  Time: -

  City: HERACLION, CRETE

  Place:
  Material Description
  • “Secretary Training & Office Organisation” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website
  Seminar Subsidization
  The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

  Deadline for submission to OAED:

  Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
   
  TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     

  Press Add to Basket if you want to order any of the following seminar materials.


  Order Seminar Material
  Name PRICE Material Selection
  Full Package of Seminar "Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου" (Greek Version) 180 € Add to Basket
  Packet includes: 
   
  • “Secretary Training & Office Organisation” manual including Case Studies and solutions (hardcopy)
  • Complete seminar presentation
  • Free consultancy services on the seminar topic, for an entire year, available through our website
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων