Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εμπορική Αλληλογραφία και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Λευκωσία, Κύπρος
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εμπορική Αλληλογραφία και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Λευκωσία, Κύπρος
Εμπορική Αλληλογραφία και Τηλεφωνική Επικοινωνία - Λευκωσία, Κύπρος
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της επιχείρησης έχει η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. είτε αυτή γίνεται μέσω γραπτών κειμένων, είτε τηλεφωνικά.
Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, στελέχη επιχειρήσεων να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικής διάθεσης στον συνομιλητή και εικόνας μετριότητας για την ποιότητα της εταιρίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής επικοινωνίας, η παρουσίαση των καλών πρακτικών τηλεφωνικής επικοινωνίας, των βημάτων σύνταξης μίας επιτυχημένης επιστολής, καθώς και σχετικών εργαλείων που θα δοθούν δωρεάν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Σε ποιους απευθύνεται
Στα στελέχη όλων των βαθμίδων της επιχείρησης, ιδιαιτέρα σε πωλητές, γραμματείς, στελέχη του customer service και των προμηθειών καθώς και σε υπαλλήλους call centers.
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Α. Εμπορική Αλληλογραφία
 • Συνήθη λάθη, που εκθέτουν την επιχείρηση
 • Format επιστολής
 • Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε επίσημη γλώσσα
 • Τρόπος χαιρετισμού & κλεισίματος επιστολής
 • Δεοντολογία υπογραφών
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Παραλήπτες & αποδέκτες κοινοποίησης
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιτυχημένης επιστολής - Περιεχόμενο & Δομή
 • Είδη επιστολών (απαντητική, διαμαρτυρίας, παραγγελίας, πώλησης, αναγνώρισης, διευθέτησης, δελτίο τύπου κλπ). Πώς τις συντάσσουμε
 • Δείγματα επιστολών:
  • Επιστολές προς πελάτες για πιστωτικά υπόλοιπα, ενημέρωση
  • Επιστολές προς τράπεζες
  • Διαφορά λογιστικού υπολοίπου με προμηθευτές
  • Απόρριψη λογιστικού υπολοίπου
  • Συμφωνίες leasing
  • Επιστολές Διαχείρισης Παραπόνων
 • Αγγλική εμπορική αλληλογραφία
Β. Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Εισαγωγή: Αρχές της Επικοινωνίας, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τηλεφωνικής και της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, απαιτούμενες δεξιότητες, οι συντελεστές της τηλεφωνικής αλληλοκατανόησης
 • Άνοιγμα Επικοινωνίας: Η επιλογή του κατάλληλου χαιρετισμού – αυτοπαρουσίαση, ο τόνος της φωνής και πως εκλαμβάνεται από τον συνομιλητή, η σημασία της πρώτης θετικής εντύπωσης και πως αυτή επιτυγχάνεται, το χαμόγελο στο τηλέφωνο
 • Εισαγωγή στο Θέμα: Ο τρόπος παρουσίασης του θέματος, η προσεκτική ακρόαση, Διαχείριση αντιρρήσεων και παραπόνων
 • Κλείσιμο Επικοινωνίας: Καλές πρακτικές για το κλείσιμο, η επίτευξη δέσμευσης από την άλλη πλευρά, ο ενδεδειγμένος τρόπος κλεισίματος
 • Ειδικά Θέματα: Τύποι συνομιλητών και τρόποι Διαχείρισης, η Διαχείριση των παύσεων, πώς αντιμετωπίζεται η φλυαρία, στόχοι επιτυχημένων τηλεφωνικών επαφών, follow up για δεσμεύσεις που δόθηκαν, η σημασία του να μην κάνετε υποθέσεις και να μη διακόπτετε, η σημασία της ειλικρίνειας στην επικοινωνία, η αξία της γνώσης του θέματος, στοιχεία που αναδεικνύουν την αξία για τον συνομιλητή σας, απαγορευμένες φράσεις
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης με εξειδίκευση στο Marketing Εξαγωγών και την επικοινωνία. Πρώην ανώτατο στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγών και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο (Εμπορικές Εκθέσεις - Ο Δρόμος για την Επιτυχία, Νικητές οι Πωλήσεις που Αγαπούν οι Πελάτες, Το Τηλέφωνο Φέρνει Κέρδη, Επειδή Ποτέ δεν θα Έχετε μια Δεύτερη Ευκαιρία, Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δείγματα επιστολών στην Eλληνική και Aγγλική γλώσσα
 • Εργαλεία σύνταξης επιστολών
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων