Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Management Reporting Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Management Reporting Αθήνα
Management Reporting Αθήνα

Οι διοικούντες κάθε επιχείρησης θέλουν να γνωρίζουν πώς εξελίσσονται τα οικονομικά και τα λειτουργικά της μεγέθη, να έχουν ολοκληρωμένη και σωστή πληροφόρηση κάθε μήνα που θα τους επιτρέπει να παίρνουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση, αξιολόγηση και έλεγχος των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, αλλά και της απόδοσης όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Ιδιαιτέρως επιβάλλεται να γνωρίζουν ποιές αποκλίσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλονται στον όγκο των πωλήσεων και ποιες οφείλονται στην αποδοτικότητα των υπολοίπων τομέων (Αγορές, Διανομή, Διοικητικές Λειτουργίες κτλ).
Το σεμινάριο αυτό ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET) περιγράφει στη συνέχεια το Σύστημα Management Reporting παρουσιάζοντας και αναλύοντας μαζί με τους συμμετέχοντες, μία προς μία όλες τις σχετικές οικονομικές και λειτουργικές αναφορές. Επιπλέον, παρουσιάζονται συστήματα παρακολούθησης της καθημερινότητας προκειμένου τα στελέχη να έχουν ακριβή εικόνα της ανάλωσης του χρόνου τους και έτσι να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή τυπικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης που περιλαμβάνει και Σύστημα Balanced Scorecard για άμεση εφαρμογή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες Σεμιναρίου

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Φύλλα Προϋπολογισμού
 • Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss Statement)
 • P&L ανά προϊόν / πελάτη / περιοχή
 • Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
 • Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
 • Απαιτήσεις πελατών (Credit / Aging Report)
 • Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
 • Ισολογισμός
 • Ανάλυση κερδοφορίας Contribution Margin και EBITDA

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Πωλήσεις / Marketing (πωλήσεις ανά προϊόν και κανάλι, εξυπηρέτηση πελατών / παραδόσεις παραγγελιών / stock outs / άνοιγμα νέων σημείων)
 • Μερίδιο Αγοράς – Μεταβολές - Ανάλυση Ανταγωνισμού

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 • Παραγωγή (Αναφορά ανά γραμμή, δείκτες απόδοσης)
 • Αποθέματα (Ανά κατηγορία, δείκτες διαχείρισης)
 • Report επενδύσεων (Capital Expenditure - CAPEX)
 • Ημερήσιες αναφορές (Daily Reports)
 • Αναφορές παρακολούθησης έργων (Project Reports)

Δ. ΤΟΜΕΑΣ HR

 • Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports υπερωριών/παραγωγικότητας)
 • Σημαντικοί Λειτουργικοί Δείκτες

Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 • Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες, Ποιούς θα επιλέξουμε
 • Εργαλείο αυτόματου υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

 • Προσδιορισμός Αποκλίσεων από τον Προϋπολογισμό
 • Ανάλυση Αποκλίσεων

Ζ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Διαδικασίες Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλεία – Εφαρμογές για τη Διαχείριση
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Management Reporting»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης σε Excel
 • Εφαρμογή σε Excel με Δείκτες για όλη την επιχείρηση
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες πακέτο "Management Reporting" Ελληνική έκδοση 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Management Reporting»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης σε Excel
 • Εφαρμογή σε Excel με Δείκτες για όλη την επιχείρηση
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων