Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Executive Secretary - Nikosia, Cyprus
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Εκπαίδευση Executive Secretary - Nikosia, Cyprus
Εκπαίδευση Executive Secretary - Nikosia, Cyprus

The role of the Executive Secretary is to create a high quality environment that begins from the aesthetics of the office and includes friendly communication, management of small everyday crises - conflicts and 'unwanted intruders' in the Manager's office.

In this environment, the communication (written, telephone and face to face) is enhanced; emergencies are reduced with time planning and meetings are also perfectly and in time prepared.

If we add to the above the Executive Secretary's contribution to high quality Public Relations, it is perfectly clear why the Executive Secretary is an important member of any Organisation.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

1. THE ROLE OF MODERN EXECUTIVE SECRETARY

 • The Executive Secretary's profile
 • Assessment of the Executive Secretary's skills - Pareto Analysis
 • Basic Financial Concepts
 • What is and what is not Public Relations
 • Concepts that upgrade the Company's image

2. MANAGING THE MANAGERS

 • The contribution of the Executive Secretary to the improvement of the Manager's time management.
 • Delegating … upwards!
 • How to manage the disagreements with your Manager
 • The way the Executive Secretary gives praise to the Manager
 • Meetings management.
 • The follow up of the Administration's decisions
 • Management of whispers and rumors that undermine the work environment

3. CRISIS MANAGEMENT

 • The basic principles of Crisis Management
 • Techniques of reducing tension and conflicts

4. PERSONAL DEVELOPMENT

 • Building your personal image
 • Managing impressions
 • Self assessment and Personal Development
 • Increasing influence and gaining other people’s trust

5. MANAGEMENT OF IMPORTANT & URGENT TASKS

 • Diagnosis of Time Management problems
 • Time Matrix
 • Techniques for dealing with procrastination
 • Recognition and management of stress
 • Information management
 • Techniques for improving Time Management
 • Cutting-edge Tools for managing pending tasks – time scheduling – Internal Communication

6. OFFICE – TECHNOLOGY

 • Paperless Office and methods of office operation improvement (Document scanning and Optical character recognition (OCR), Electronic Signature, Browsers, Office accessibility from everywhere, Web applications for the modern office
 • Tips for using Word, Excel, PowerPoint
 • E – Tools (for Event Management, action plan, κλπ)
 • Case studies

7. THE SECRETS OF COMMUNICATION

 • The Principles of Communication
 • Verbal and non verbal communication
 • Body language
 • Written and telephone communication
 • Telephone and face to face communication - Similarities and differences
 • Improvement of the communication within the company
 • Required skills and qualifications
 • Mistakes to avoid - forbidden phrases
 • Handling of 'difficult' people
 • Handling dead ends
Seminar Lecturers
MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
Mechanical/Electrical Engineer NTUA, Industrial Eng. MSc., CIT, UK, t.D / CEO of big industrial enterprises, with a long and wide-ranging experience in reorganization and operational training.
Seminar Time and Place
Date:: 2018

Time: -

City: NICOSIA, CYPRUS

Place:
Material Description
In the seminar fee are included:
 • Seminar's manual
 • The presentation in power point
 • E-tool in Excel for Event Planning and Management
 • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED:

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     

Press Add to Basket if you want to order any of the following seminar materials.


Order Seminar Material
Name PRICE Material Selection
Full Package of Seminar {Executive Secretary Excellence} (Greek Version) 180 € Add to Basket
Packet includes: 
  In the seminar fee are included:
 • Seminar's manual
 • The presentation in power point
 • E-tool in Excel for Event Planning and Management
 • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων