Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 39001 Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ISO 39001 Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001 Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας

IOAS

Γνωρίζετε ότι:

 • Κάθε χρόνο χάνονται πάνω από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι από τροχαία δυστυχήματα;
 • Κάθε χρόνο υπάρχουν 50 εκατομμύρια τραυματίες από την ίδια αιτία;
 • Στη χώρα μας, πάνω από 5 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα στο δρόμο;
 • Η ετήσια εθνική επιβάρυνση από το κόστος των δυστυχημάτων κυμαίνεται μεταξύ 2,5–3,0% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ);

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ       DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Εισαγωγή

Η Advanced Quality Services Ltd. (AQS), η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, που εγκατάστησε Σύστημα Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν από τους σημαντικότερους Οργανισμούς διεθνώς σε θέματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης & πρόληψης για τα τροχαία δυστυχήματα διοργανώνουν το σεμινάριο «ISO 39001 - Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας».

Για την επιχείρηση, που το προσωπικό της μετακινείται συχνά ή οι δραστηριότητές της περιέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επίγειες μεταφορές και γενικότερα διαθέτουν στόλο οχημάτων, η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και/ή των πελατών της κατά τις μετακινήσεις τους αποτελεί καθήκον και υποχρέωση που πρέπει να διαχειριστεί.

Το Πρότυπο ISO 39001 βοηθά τους παραπάνω Οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα να μειώσουν κατά πολύ τους κινδύνους για θανατηφόρα και σοβαρά δυστυχήματα μέσω:

 • Καθιέρωσης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας.
 • Δομημένης αξιολόγησης - ανάλυσης των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια.
 • Εφαρμογής στην πράξη Πολιτικών - Διαδικασιών για την αύξηση της ασφάλειας των μετακινούμενων στο δρόμο.
 • Συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών αυτών και της υλοποίησης δράσεων βελτίωσης.
Το Πρότυπο αυτό συμβάλλει στη δραστική αντιμετώπιση των κινδύνων για την Οδική Ασφάλεια και εντάσσεται στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων και ειδικότερα στο σημαντικό θέμα της μέριμνας για την υγεία και ακεραιότητα του προσωπικού. Εμπνευστής του Προτύπου ISO 39001:2012 είναι η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, καθώς αυτό καθιερώθηκε μετά από σχετική εισήγηση της στο Σουηδικό Οργανισμό για την Οδική Ασφάλεια (Swedish Road Administration).

Ενότητες Σεμιναρίου
 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
 • Τι πρέπει να κάνει ο Οργανισμός για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου
 • Παράγοντες Οδικής Ασφάλειας
 • Ανάλυση και Αξιολόγηση Κινδύνων Οδικής Ασφάλειας - Τρόποι αντιμετώπισης
 • Καθορισμός Διαδικασιών και Πολιτικών Οδικής Ασφάλειας
 • Καθορισμός Δεικτών και Στόχων Οδικής Ασφάλειας
 • Σύνδεση με το ISO 9001
 • Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος
 • Πως ετοιμάζουμε μια Check List για να επιθεωρήσουμε τη Διαδικασία
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την εκτίμηση των κινδύνων Οδικής Ασφάλειας
 • Auditing, Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 • Case Studies
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνων Οδικής Ασφάλειας
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     DOWNLOAD ΥΛΙΚΟΥ

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {ISO 39001 Πρότυπο Οδικής Ασφάλειας} (Ελληνική Έκδοση) 124 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Οι σημειώσεις του σεμιναρίου
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνων Οδικής Ασφάλειας
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων