Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Marketing Audit - Αθήνα
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Marketing Audit - Αθήνα
Marketing Audit - Αθήνα

Σεμινάριο Marketing Audit

Σε όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ακόμα και όταν δε διαθέτουν τμήμα Marketing, η καθημερινή τους λειτουργία περιλαμβάνει δραστηριότητες που εμπίπτουν στο χώρο του Marketing και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διαμόρφωση της επιθυμητής Εταιρικής Εικόνας και την πορεία ανάπτυξης της Επιχείρησης.

Το Marketing Audit ακτινογραφεί τη Λειτουργία της καθημερινότητας αξιολογώντας τον τρόπο που συμπεριφέρεται η επιχείρηση αναφορικά με την Επικοινωνία της, τις Δημόσιες σχέσεις, την ανάπτυξη συνεργειών, το κτίσιμο της εικόνας της μέσω όλων των μορφών γραπτής Επικοινωνίας, από την περιγραφή του προφίλ της Εταιρείας για πελάτες, μέχρι τα Επιστολόχαρτα και τις επαγγελματικές κάρτες, την εμφάνιση και συμπεριφορά του πωλητή, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των καινοτομιών του κλάδου, τη συγκριτική αξιολόγηση με τους ανταγωνιστές, την Οργάνωση Εκδηλώσεων προώθησης πωλήσεων, την προσέγγιση νέων πελατών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Α. Τομείς Μαrketing Audit

 • Η Διαμόρφωση της Εταιρικής Εικόνας
 • Σχεδιασμός και Έλεγχος Υλικού Επικοινωνίας
 • Διεργασία Εσωτερικής Επικοινωνίας του Marketing
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Καθορισμός Πελατών Στόχων (Targeting)
 • Σχεδιασμός στοχοθέτησης ανά Προϊόν και Κανάλι Διανομής
 • Λανσάρισμα Νέου Προϊόντος
 • Ετοιμασία P&L ανά Κατηγορία Προϊόντος & κανάλι
 • Σχεδιασμός Τιμολογιακής - Εμπορικής Πολιτικής ανά Κατηγορία Πελατών
 • Σχεδιασμός Πλάνου Προώθησης
 • Ανάπτυξη Πλάνου Βελτίωσης Προϊόντων
 • Ανάπτυξη Networking (Δικτύωσης) για καλύτερη Διείσδυση στην Αγορά
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων
 • Σχεδιασμός Customer Service και Εγγυήσεων
 • Το χτίσιμο του Brand προϊόντων
 • Σχεδιασμός Καμπάνιας
 • Η συστηματική ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες
 • Αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πλάνων Προώθησης
 • H Αξιολόγηση από τους Πελάτες

Β. Το Marketing Audit ως Προϋπόθεση για την Εκπόνηση & Υλοποίηση του Business Plan

 • Σύνδεση Marketing Audit με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας
 • Συνήθεις αστοχίες στον τομέα Marketing

Γ. Τα Βήματα και οι Τεχνικές Marketing Audit

 • Check List για το Marketing Audit
 • Κρίσιμα σημεία Ορθής Εφαρμογής

Δ. Πώς τα αποτελέσματα του Marketing Audit οδηγούν σε συγκεκριμένες Δράσεις

 • Σχεδιασμός Δράσεων
 • Παρακολούθηση Δράσεων - Εργαλεία

Ε. Μέτρηση αποτελεσματικότητας τρόπων προώθησης

 • Δείκτες Αποτελεσμάτων προώθησης
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ανά μέσο

ΣΤ. Ενσωμάτωση Marketing Audit στις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κατά ISO 9001:2008 ως τρόπος διασφάλισης λειτουργίας Marketing

 • Σύνδεση Marketing Audit με εσωτερικές επιθεωρήσεις

Ζ. Reporting Διεργασιών Marketing - Δείκτες

 • Σύστημα Αναφορών /Δεικτών Marketing
Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες
 1. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των λειτουργιών Marketing

 2. Θα μπορούν να εντοπίζουν κενά στις ήδη υπάρχουσες Διαδικασίες

 3. Θα αποκτήσουν τη μεθοδολογία για τη συνεχή αξιολόγηση των λειτουργιών Marketing της εταιρείας τους

 4. Θα έχουν στη διάθεσή τους Εργαλεία για τη Διεξαγωγή της Αξιολόγησης

 5. Θα εφοδιασθούν με το Σύστημα Δεικτών και Αναφορών Επίδοσης

 6. Θα βοηθηθούν στην εκπόνηση του Marketing Plan

 7. Θα έχουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για έναν χρόνο σε θέματα του Σεμιναρίου

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Μarketing Audit»
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Marketing Audit Check List
 • Εργαλείο Forecasting για στόχους πωλήσεων
 • Εργαλείο ABC ανάλυσης για προϊόντα και πελάτες
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας («On-line Σύμβουλοι»)
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου "Marketing Audit" (Ελληνική Έκδοση) 180 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο «Μarketing Audit»
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Marketing Audit Check List
 • Εργαλείο Forecasting για στόχους πωλήσεων
 • Εργαλείο ABC ανάλυσης για προϊόντα και πελάτες
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας («On-line Σύμβουλοι»)
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων