Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Advanced Secretary Training
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 New User
 Remind PasswordTraining > Advanced Secretary Training
Advanced Secretary Training

The role of the Executive Secretary is to create a high quality environment that begins from the aesthetics of the office and includes friendly communication, management of small everyday crises - conflicts and 'unwanted intruders' in the Manager's office.

In this environment, the communication (written, telephone and face to face) is enhanced; emergencies are reduced with time planning and meetings are also perfectly and in time prepared.

If we add to the above the Executive Secretary's contribution to high quality Public Relations, it is perfectly clear why the Executive Secretary is an important member of any Organisation.

TRAINING REGISTRATION           ORDER MATERIAL      

Seminar Lecturers
MBA, company consultant with many years of consulting experience in organisation and development systems, and with rich lecturing experience in office organisation issues.
Author of the book: “Winners: The salesmen that the customers love” (Original Greek title: "Νικητές οι πωλητές, που αγαπούν οι πελάτες").
Seminar Time and Place
Date:: 02-10-2019 to 03-10-2019

Time: 09:30 - 17:00

City: ATHENS

Place: Divani Caravel Hotel
Material Description
In the seminar fee are included:
  • Seminar's manual
  • The presentation in power point
  • E-tool in Excel for Event Planning and Management
  • Free On-line consultancy, valid for 12 months, on subjects related to the seminar
Seminar Subsidization
The seminar can be subsidized by the OAED organization AQS can assist in forwarding your voucher electronically to the LAEK - 0.45% program.

Deadline for submission to OAED: 25-09-2019

Follow link to find OAED guidelines and calculate the subsidization percentage that corresponds to your company.
 
TRAINING REGISTRATION          ORDER MATERIAL     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων