Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων
ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης ενός εργαστηρίου μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων στα πλαίσια του ISO 17025. Η διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του εργαστηρίου, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές, αλλά και με Υπηρεσίες Υγείας, Παραγωγής Τροφίμων – Ποτών και πάσης φύσεως λοιπών Δραστηριοτήτων.

Στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα - με την υποστήριξη των συμβούλων μας - να παραμετροποιήσουν, με βάση δικά τους δεδομένα, μία σειρά ηλεκτρονικών εφαρμογών προκειμένου το σύστημα να γίνει λιτό, εύχρηστο και 100% Paperless.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 1. Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
 2. Τεχνικές και Διαχειριστικές απαιτήσεις του Προτύπου
 3. Κατάλογος και περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
 4. Δομή και περιεχόμενο του Εγχειριδίου Ποιότητας
 5. Αβεβαιότητα: Τύπου Α - Τύπου Β - Τυπική - Συνδυασμένη - Διευρυμένη
 6. Πως διενεργείται ο Εσωτερικός Έλεγχος
 7. Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων
 8. Auditing, Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 9. Workshop Εφαρμογής Auditing
 10. Εργαλεία σε Excel για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας και την Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου καθώς και Εργαλεία για Paperless Λειτουργίες
 11. Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
 12. Workshop: Εφαρμογές στην πράξη

Στα Case Studies εφαρμογής Auditing θα εντοπιστούν μη συμμορφώσεις μέσα από το διάλογο Auditor και Ελεγχομένων, καθώς και υποθετικά ευρήματα προαξιολόγησης του ΕΣΥΔ και θα σχεδιαστούν Διορθωτικές Ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας με παραδείγματα καθώς και υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας – Διαδικασίες & Manual – σε ηλεκτρονική μορφή, για προσαρμογή στην επιχείρησή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές & Στελέχη Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές Εργαστηρίων, Εσωτερικούς ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την οργάνωση ενός εργαστηρίου.

Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο "ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων"
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε PowerPoint και Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαδικασιών και Quality Manual σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

 • Αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων μας μπορείτε να δείτε εδώ
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     

Πατήστε προσθήκη στο καλάθι για να παραγείλετε το επιθυμητό υλικό σεμιναρίου.


Παραγγελία Υλικού Σεμιναρίου
Όνομα ΤΙΜΗ Επιλογή Υλικού
Πλήρες Πακέτο Σεμιναρίου {ISO 17025} (Ελληνική Έκδοση) 380 € Προσθήκη στο Καλάθι
Στο πακέτο περιλαμβάνονται: 
 
 • Εγχειρίδιο "ISO 17025 - Οργάνωση Εργαστηρίων"
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε PowerPoint και Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαδικασιών και Quality Manual σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

 • Αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων μας μπορείτε να δείτε εδώ
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων