Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού - Γραμματέων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού - Γραμματέων
Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού - Γραμματέων

Το σεμινάριο αυτό εστιάζει στα ουσιώδη προβλήματα που η μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας στην οργάνωση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της Γραμματειακής Υποστήριξης και των Διοικητικών υπαλλήλων έχει επισημάνει, όπως τα παρακάτω:

 • Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων του γραφείου με αποτέλεσμα αναξιοπιστία στις δεσμεύσεις
 • Κακός προγραμματισμός που οδηγεί στην υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή
 • Κακή διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη
 • Πολύτιμες πληροφορίες χάνονται ή δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή που χρειάζονται
 • Τα αρχεία δεν είναι καλά δομημένα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ανεύρεση τους
 • Αδυναμία τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων για διαχείριση των εγγράφων με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην ανεύρεσή τους
 • Αδυναμία διαχείρισης των αλλαγών εγγράφων – αρχείων – σχεδίων
 • Επικοινωνιακή μετριότητα και υστέρηση σε δεξιότηττες Event Management με αποτέλεσμα λάθη, καθυστερήσεις και εντάσεις
 • Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπέμπει εικόνα μετριότητας και ψυχραίνει τους πελάτες
 • Υστέρηση στη διαχείριση σύγχρονης τεχνολογίας (πχ. τηλεδιασκέψεις, OCR, αποδοτική διαχείριση emails, διαχείριση εγγράφων από απόσταση κλπ) με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγικότητα
 • Η προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων είναι ανεπαρκής ή/και απαρχαιωμένη, με κίνδυνο απώλειας δεδομένων και κόστος σε χρόνο και χρήμα
 • Αποστολή ή δημοσίευση κειμένων και εμπορική αλληλογραφία, στα οποία ο τρόπος σύνταξης και η εμφάνιση τους υποβαθμίζουν την εικόνα της εταιρείας

Το σεμινάριο αυτό δίνει απλές και πρακτικές λύσεις & εργαλεία που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση και την παραγωγικότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ & TEMPLATES
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εισηγητές Σεμιναρίου
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία, σε Επιχειρησιακά Συστήματα Ανάπτυξης Διαδικασιών, Οδηγιών και Κανονισμών, σε Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης, καθώς και σε Εσωτερικούς Ελέγχους Συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού - Γραμματέων
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων