Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Η Τεχνική της Ιατρικής Πώλησης
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Η Τεχνική της Ιατρικής Πώλησης
Η Τεχνική της Ιατρικής Πώλησης

Τα στελέχη των πωλήσεων των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών εταιριών βρίσκονται σήμερα μέσα σε έναν ανταγωνιστικό κυκεώνα, όπου «σχεδόν όλα είναι θεμιτά». Με το σεμινάριο αυτό υποστηρίζεται η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της ιατρικής πώλησης, με σκοπό τη αποκατάσταση των ιδανικών σχέσεων με τον ιατρικό χώρο και το κανάλι των Φαρμακείων για την καλύτερη αξιοποίηση κάθε επαφής απαραίτητης για την επίτευξη του στόχου πωλήσεων και κερδοφορίας. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλα τα στάδια , από την τηλεφωνική επικοινωνία , την επίσκεψη στον πελάτη και την διαμόρφωση θετικού κλίματος ως την διαπραγμάτευση, τη συμφωνία και τέλος την παρακολούθηση της υλοποίησης της και την διαχείριση των Εισπράξεων.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Ο ρόλος του Πωλητή και του Ιατρικού Επισκέπτη
 • Το profile του φαρμακευτικού πωλητή Στοιχεία της Προσωπικότητας που πρέπει να καλλιεργήσει
 • Συστήματα διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
2.    ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ MANAGEMENT
 • Ανάλυση - Έρευνα - Micromarketing
 • Το Management της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης - Στόχοι – Στρατηγικές
 • Geomarketing
 • Μελέτη στοιχείων περιοχής - SWOT Analysis
 • Βασικοί δείκτες απόδοσης και ανάλυσή τους
3.    Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Τα στάδια της Πώλησης και της Ιατρικής Επίσκεψης
 • Η ημερήσια προετοιμασία, προετοιμασία της επίσκεψης
4.    Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
 • Το άνοιγμα της επαφής
 • Επικοινωνία με τον πελάτη
 • Αντιμετώπιση των βασικών τύπων ανθρώπινης συμπεριφοράς, Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 • Η δημιουργία του θετικού κλίματος συνεργασίας
 • Διερεύνηση αναγκών του πελάτη
  • Ερωτήσεις  για να αποκαλυφθούν οι ανάγκες
  • Η «ενεργητική» ακρόαση και παρατήρηση
 • Τεχνικές παρουσιάσεων
 • Κρίσιμα σημεία ποιοτικής παρουσίασης
 • Η ανάγκη για τεκμηρίωση

5.    ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 • Είδη Αντιρρήσεων - Συνήθεις Αντιρρήσεις
 • Αντιμετώπιση Συνήθων Αντιρρήσεων

6.    ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Η αναγνώριση των σημάτων δέσμευσης του πελάτη
 • Τύποι κλεισίματος
 • Ο χειρισμός της αποτυχίας

7.    ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 • Η εκπαίδευση και παρακολούθηση του γιατρού και φαρμακοποιού μετά τη συμφωνία
 • Ο ρόλος και βασικές οδηγίες για το Merchandising στο φαρμακείο
 • Διαχείριση Εισπράξεων
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Η Τεχνική της Ιατρικής Πώλησης» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων