Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Purchasing Skills - Εκπαίδευση Αγοραστών
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Username:
Password:
 Εγγραφή Νέου Χρήστη
 Υπενθύμιση ΚωδικούΣεμινάρια > Purchasing Skills - Εκπαίδευση Αγοραστών
Purchasing Skills - Εκπαίδευση Αγοραστών
Ο αγοραστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τρεις βασικές δεξιότητες:
 1. Ικανότητα Ανάλυσης Αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη πηγή προμήθειας,
 2. Ικανότητα στην αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και την διαχείριση του κόστους έτσι ώστε να επιλέγει τα καταλληλότερα υλικά – υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 3. Ικανότητα στις διαπραγματεύσεις για να πετυχαίνει ευνοϊκότερους όρους για την επιχείρηση.
Η συμβολή των επιτυχημένων αγορών στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης γίνεται φανερή με το παράδειγμα που μπορείτε να δείτε εδώ. Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται καλές πρακτικές και εργαλεία μέσω των οποίων βελτιώνονται οι δεξιότητες του αγοραστή και επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win to win).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ      

Ενότητες
Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
 • Διαθέσιμες πηγές ανάλυσης αγοράς
 • Εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης Προμηθευτών (e – supply)
 • Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης προμηθευτών
 • Προετοιμασία check list επίσκεψης στον προμηθευτή
 • Η επίσκεψη στον προμηθευτή
 • Ποιοτική αξιολόγηση
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες
 • Λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών προμηθευτών (δίδεται δωρεάν στους συμμετέχοντες)
 • Incoterms
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 • Τα κρυφά κόστη των αγορών
 • Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών - κρίσιμα σημεία
 • Μοντέλο λογισμικού υπολογισμού Ολικού Κόστους Αγοράς (δίδεται δωρεάν στους συμμετέχοντες)
 • Κριτήρια για outsourcing
 • Διαχείριση πιέσεων προμηθευτών για αύξηση τιμών
 • Εργαλεία αξιολόγησης προμηθευτών
Γ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ
 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των διαπραγματεύσεων
 • Η προετοιμασία για την διαπραγμάτευση
 • Ο καθορισμός των στόχων της διαπραγμάτευσης
 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος διαπραγμάτευσης
 • Η εφαρμογή βασικών αρχών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Παραχωρήσεις (Πότε, Γιατί, Πώς)
 • Η διαμόρφωση της Ατζέντας
 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας
 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή
 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή
 • Διαχείριση μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Η σημασία της οπτικής επαφής
 • Χειρισμός δύσκολων περιπτώσεων
 • Η ανάδειξη του κοινού συμφέροντος (win to win)
 • Χειρισμός αδιεξόδων
 • Το κλείσιμο μιας διαπραγμάτευσης
 • Ιδιαιτερότητες στις διαπραγματεύσεις για αγορά υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών
 • Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίνα Βλαχαΐτη
Εισηγητές Σεμιναρίου
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017

Ώρες Διεξαγωγής: -

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής:
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «PURCHASING SKILLS - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ» και η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο υπολογισμού Ολικού Κόστους Αγορών
 • Εργαλείο Διαχείρισης πληροφοριών προμηθευτών
 • Δωρεάν on line συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ:

Ακολουθήστε το link για να βρείτε οδηγίες για τον ΟΑΕΔ και να υπολογίσετε το ποσό επιδότησης που αντιστοιχεί στην εταιρία σας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΟΥ     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων